Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Iranian philology--Study and teaching
Displaying 1 to 25 of 50
Title & Author Format Holdings Editions From To
Literatur by Gershevitch, Ilya
DDC/LCC
  283 27 1952 2019
Proceedings of the first European Conference of Iranian Studies held in Turin, September 7th-11th, 1987 by the Societas Iranologica Europaea by European Conference of Iranian Studies (1. : 1987 : Torino)
DDC/LCC
  75 19 1990 1991
Turks and Iranians : interactions in language and history : the Gunnar Jarring memorial program at the Swedish Collegium for Advanced Study by Csató, Éva Ágnes
DDC/LCC
  63 8 2016 2016
M.P. Khareghat memorial volume by Khareghat, M. P
DDC/LCC
  38 21 1950 1953
Iranian studies
DDC/LCC
  37 3 1983 1983
Studia semitica necnon Iranica : Rudolpho Macuch septuagenario ab amicis et discipulis dedicata
LCC
  33 7 1900 1989
Gulchīn
LCC
  29 2 ???? ????
Rāhnamā-yi taḥqī̄qāt-i Īrānī by Afshār, Īraj
LCC
  15 2 1970 1970
Iranskai︠a︡ fililogii︠a︡ v Gruzii by Kobiże, Davitʻ, 1906-1981
LCC
  15 3 1971 1971
Kārvand-i Kasravī : majmūʻah-ʼi 78 risālah va guftār by Kasravī, Aḥmad, 1890-1946
LCC
  15 3 1973 1977
Iran-shinasi chi-ast? : Va chand maqalah-i digar by Āshūrī, Dāryūsh
LCC
  14 6 1351 1972
A Symposium on Indo-Iranian and allied subjects
LCC
  13 3 1953 1953
Armaghān-i Dānishgāh : bi-munāsabat-i Jashn-i Dū Hizār va Pānṣad Sālah-ʼi Shāhinshāhī-i Īrān dar mah-i Uktubir 1971 M., mushtamil bar maqālāt-i taḥqīqī dar bārah-ʼi khadimāt-i Muslimīn-i shibh-i qārah-ʼi Pākistān va Hind bih zabān va adabīyāt-i Fārsī va Īrānshināsī by Ābidī, Vazīrul̲ḥasan
LCC
  13 3 1971 1971
Ḥikmat-i tamaddunī : guzīdah-ʼi ās̲ār-i Ustād Iḥsān Yārshāṭir = Civilizational wisdom : selected works of Ehsan Yarshater by Yarshater, Ehsan, 1920-2018
LCC
  12 1 2016 2016
Pizhūhishʹhā-yi Īrānī by Ghiyās̲ʹābādī, Riz̤ā Murādī
LCC
  12 2 2001 2001
Literatur
LCC
  11 1 1968 1968
Journal by Indo-Iran Society
LCC
  11 2 1971 1971
Varia
LCC
  11 4 1976 1977
Majmūʻah-i maqālāt-i muṭālaʻāt-i Īrānī by Ismāʻīlī, Fāṭimah, [Editor]
LCC
  11 2 1999 1999
Jashnʹnāmah-ʼi Duktur Badr al-Zamān Qarīb
DDC/LCC
  10 2 2008 2008
Nasl-i nū
LCC
  10 3 1982 1982
Rāhnamā-yi taḥqīqāt-i Īrānī by Afshār, Īraj
LCC
  10 1 1970 1970
British contributions to Persian studies
LCC
  7 1 1971 1971
Rahavard
DDC/LCC
  7 3 1982 2006
Ṛubēn Abrahamean
LCC
  7 1 2013 2013
Displaying 1 to 25 of 50
.