Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Grassland ecology
Displaying 1 to 25 of 1622
Title & Author Format Holdings Editions From To
Desert grasslands
LCC
  1 1 ???? ????
Rietondale, Pretoria : Make use of all rubbish, turn it into compost instead of burning it = Rietondale, Pretoria : Maak gebruik van alle vuilis op die plaas. Moet dit nie verbrand nie, maar maak kompos daarvan by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
This land was washed away during one rain. We blame the weather but we do not take enough care. As this was a vlei it should never have been ploughed = : Net een reënbui het hierdie land weggespoel. Ons gee die weer die skuld maar ons is nie versigtig genoeg nie. Dit was 'n vlei hierdie, en dit moes nooit geploeg gewees het nie by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Orange Free State : Grass feed your animals, protects, shades and binds your soil, prevents your rain water from running away into the rivers and into the sea, but when you destroy your grass, you destroy yourself = Oranje-Vrystaat : Gras is voer vir u diere, dit beskerm, beskadu en bind u grond, en keer dat die reënwater nie riviertoe en seetoe wegspoel nie. Onthou, as u u gras vernietig, vernietig u uself by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Wildlife oasis on the alluvial grasslands in south western Newfoundland by Kitchen, George
LCC
  2 1 ???? ????
Rietondale, Pretoria : Make ensilage as well as hay of your surplus grass = Rietondale, Pretoria : Maak kuilvoer sowel as hooi van u oortollige gras by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Natal : Thatching grass is used for a roof to protect good high rainfall area = Natal : Dekgras word vir die dak gebruik om goeie hooi te beskerm in 'n gebied waar die reënval hoog is by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Comprehensive network site description : Bridger by Collins, Don D
LCC
  1 1 ???? ????
Animals of the grasslands
DDC
  1 1 ???? ????
Farmyards must have trees and grass, but then fencing is necessary = : Plaaswerwe moet bronne en gras daarop hê̂, maar dan is omheining noodsaaklik by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Rust-der-Winter in the Transvaal Bushveld : Well managed veld yields healthy animals, good milk and meat; and supports healthy prosperous people = Rust-der-Winter in die Transvaalse Bosveld : Veld onder goeie beheer lewer gesonde diere, goeie melk en vleis; en ondersteun gesonde, welvarende volk by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
High milk producing cows require good food = : Koeie wat baie melk lewer het goeie voer nodig by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Elephant grass which could be grown on a very big scale east of the Drakenburg and on the coastal belt of Natal. It not only provides grazing, but green fodder, material for ensilage, material for compost, an at the same time it can be planted as windbreaks; it protects the soils and builds up uthe structure of the soil = : Olifantsgras kan op groot skaal gekweek word, vernaamlik oos van Drakensberge en op die kusstreke van Natal. Dit verskaf nie alleen goeie weiding nie, maar daar kan ook groenvoer, kuilvoer en kompos van gemaak word, en dit kan terselfdertyd as windskerms geplant word. Olifantsgras beskerm die grond en bou die struktuur daarvan op by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Transkei : Roads and footpaths cause destruction, yet they are necessary, so let us repair the damage by planting old roads with grass or other vegetation. To prevent more destruction caused by animals going to dipping tanks and to water, protect the tick birds and build small dams which will also strengthen the springs = Transkei : Grootpaaie en voetpaaie rig verwoesting aan, maar hulle is noodsaaklik, daarom moet ons die skade wat deur paaie ontstaan, herstel deur gras en ander gewasse in ou paaie te plant. Om te voorkom dat daar verdere verwoestings aangerig word deur vee wat na die dipbakke en drinkplekke toe loop, moet ons die bosluisvoëls beskerm en klein dammetjies maak waardeur die fonteine ook sterker sal word by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Rietondale, Pretoria : Planting Setaria grass roots in a nursery where they can be well looked after and will provide roots for larger areas. When grasses give very little seed they must be planted from roots = Rietondale, Pretoria : Setariagraswortels word in 'n kwekery geplant waar hulle behoorlik versorg kan word en wortels vir groter gebiede sal verskaf. As grasse baie min saad skiet, moet hulle van wortels aangeplant word by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Technical report
DDC/LCC
  11 1 ???? ????
Comprehensive network site description : Hopland by Heady, Harold F. (Harold Franklin), 1916-
LCC
  1 1 ???? ????
Rust-der-Winter, Transvaal Bushveld : Hay during droughts and times of scarcity keeps your animals in good condition, and the waste material underfoot turns into compost which you use to add fertility to your soil = Rust-der-Winter, Transvaalse Bosveld : Hooi hou u diere in tye van droogte en skaarste in goeie kondisie. Die afvalstowwe verander onder hulle pote in kompos wat u gebruik om u grond vrugbaar te maak by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
A part of Bechuanaland, which is good ranching country. The trees are knoppiesdoorn, the grass is Urochloa pullulans, known as the white grass of the bushveld = : 'n Deel van Betsjoeanaland, goeie beeswêreld. Die bome is knoppriesdoring, die gras is Urochloa pullulans, bekend as die witgras van die bosveld by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Marram grass planted on a sanddune to bind the soil. Brushwood is often placed over vegetation planted in sand to hold the sand until the vegetation has taken root = : Marramgras wat op 'n sandduin geplant is om die grond te bind. Kreupelhout word dikwels geplaas oor gewasse wat in sand geplant is om die sand te bind totdat die plante wortel geskiet het by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Grass and reeds planted at the entrance to a dam act as a filter and collect the silt = : Gras en riete wat by die inloop van 'n dam geplant is, dien as 'n filter en vang die modder op by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Rust-der-Winter, Transvaal Bushveld : Where possible roads should be made to avoid continual tramping over veld when animals are moved = Rust-der-Winter, Transvaalse Bosveld : Waar moontlik moet daar paaie gemaak word om te voorkom dat die veld vertrap word wanneer die vee van die een plek na die ander geneem word by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
North Transvaal : Grow more legumes such as cowpeas, soya beans, cunnhemp and velvet beans. This dryland cover crop of velvet beans as a rotation does not only shade and protect the soil but adds nitrogen and humus and is also a good feed for animals = Noord-Transvaal : Kweek meer peulplante soos kafferbone, sojabone en verweelbone. Hierdie oes ferweelbone as 'n wisselbougewas verskaf nie alleen beskutting en beskerming aan die grond nie, maar dit bring ook stikstof en humus in die grond, en boonop is dit goeie voer vir diere by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Tzaneen District, Transvaal Lowveld : This is tall grass ranching country still unspoilt = Distrik Tzaneen, Transvaalse Laeveld : Hierdie is langgrasveld, ongeskonde beeswêreld by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Bushmanland : Good sheep country when well looked after. This is bushman grass which grows in a rainfall of 3 inches per annum =Boesmanland : Dit is goeie skaapwêreld as dit onder behoorlike beheer is. U sien hier boesmangras wat groei in 'n reënval van 3 duim per jaar by Van Rensburg, C. J. J. (Cornelis Johannes Janse)
DDC
  1 1 ???? ????
Displaying 1 to 25 of 1622
.