Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Folk literature, Korean
Displaying 1 to 25 of 744
Title & Author Format Holdings Editions From To
Wŏlgan yadam
LCC
  1 1 ???? ????
Min'gan munhak charyojip
LCC
  1 1 ???? ????
Kubi munhak : Kubi munhak chosa yŏn'gu bokosŏ by Han'guk Chŏngsin Munhwa Yŏn'guwŏn.
LCC
  4 2 ???? ????
Nian qing ren he lao hu : Chaoxian min jian gu shi
DDC
  1 1 ???? ????
Kubi munhak kwallyŏn charyojip. Sinmun p'yŏn
LCC
  16 1 ???? ????
Inmin ch'angjak
LCC
  5 1 ???? ????
Chosŏnjok kubi munhak Ch'ongsŏ
LCC
  4 1 ???? ????
Chōsen yadanshū = : Chosŏn yadamjip by Aoyagi, Nanmei, 1877-1932
LCC
  3 1 1912 1912
Yadam
LCC
  2 1 1935 1935
Myŏngjak yadamjip
LCC
  1 1 1944 1944
Sahwa, yadam : che ilchip by Yun, Paeng-nam, 1888-1954
LCC
  1 1 1946 1946
Wŏnang kayŏn : yadamjip by Kim, Su-sŏng
LCC
  1 1 1946 1946
Uri minjok ŭi kŏrŏ on kil : Son Chin-t'ae chiŭn by Son, Chin-t'ae, 1900-
LCC
  1 1 1948 1948
Pyŏl chubu chŏn = : Pyŏl chyubu chyŏn : t'o ŭi kan
LCC
  5 4 1925 1952
Korean vignettes: : past and present by Owen, Mary Gelder
LCC
  1 1 1955 1955
Minsok hakpo
LCC
  9 1 1956 1956
Yŏktae myŏngjak yadam chŏnjip
LCC
  1 1 1956 1956
Han'guk yadam sahwa chŏnjip
LCC
  16 3 1959 1959
Chosŏn kujŏn munhak yŏn'gu by Ko, Chŏng-ok, 1911-1968
LCC
  9 2 1962 1962
Gadis teratai : sebuah dongeng rakjat Korea. Drama tiga babak by Siregar, Bakri
DDC/LCC
  17 5 1960 1962
Chosŏn kujŏn munhak by Han, Yong-ok
LCC
  1 1 1966 1966
Utko ullinŭn Osŏng kwa Hanŭm by Yi, Mun-u, active 1973
LCC
  1 1 1969 1969
Humour in Korean literature by Chang, Tŏk-sun, 1921-
DDC/LCC
  49 6 1970 1970
Traditional tales of old Korea : a mixture of legend and history of Korea's colorful past by Pak, Yŏng-jun, 1911-1976
DDC/LCC
  44 14 1974 1974
Chōsen no minwa by Son, Chin-t'ae, 1900-
LCC
  3 2 1970 1974
Displaying 1 to 25 of 744
.