Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Epic literature, Iranian
Displaying 1 to 25 of 30
Title & Author Format Holdings Editions From To
The epic of the kings; : Shah-nama, the national epic of Persia by Firdausī 940-1020
DDC/LCC
  4270 534 1251 2021
The queen of Sheba by Aldrich, Thomas Bailey, 1836-1907
DDC/LCC
  502 56 1877 2019
The queen of Sheba, and My cousin the colonel by Aldrich, Thomas Bailey, 1836-1907
DDC/LCC
  495 27 1897 2019
The Shahnameh : the Persian book of kings by Laird, Elizabeth
DDC/LCC
  251 5 2012 2014
Aspects of history and epic in ancient Iran : from Gaumāta to Wahnām by Shayegan, M. Rahim
DDC/LCC
  191 10 2012 2012
Vzaimosvi︠a︡zi ėposa narodov Sredneĭ Azii, Irana i Azerbaĭdzhana by Korogly, Kh. G. (Khalyk Guseĭnovich)
DDC/LCC
  40 4 1983 1983
Hamāsah sarāʼi dar Irān by Ṣafā, Z̲abīḥ Allāh
DDC/LCC
  29 15 1945 2004
Adab-i pahlavānī : muṭālaʻahʹī dar tārīkh-i adab-i dīrīnah-ʼi Īrānī az Zartusht tā Ashkāniyān by Muʼaz̲z̲in Jāmī, Muḥammad Mahdī
LCC
  11 3 2000 2009
Aspects of history and epic in ancient Iran : from Gaumāta to Wahnām by Shayegan, M. Rahim
DDC/LCC
  11 2 2012 2012
Rustam by Dārā, Maryam, 1978 or 1979-
LCC
  8 1 2012 2012
Bar sitīghʹhā-yi ḥamāsah : justārhāyī darbārah-yi Shāhnāmah va dīgar-i ḥamāsahʹhā-yi Īrānī = On the peaks of epic : some articles on Shahnameh and other Iranian epics by Sarrāmī, Qadam ʻAlī, 1943 or 1944-
LCC
  7 1 2013 2013
Dīv dar Shāhnāmah : hamrāh bā barrasī-i taṭbīqī-i dīvhā va shakhṣīyathā-yi manfī dar āyīn-i Mazdīsinā by ʻAẓīmīʹpūr, Nasīm
LCC
  6 2 2013 2013
Firdousi i razvitie nat︠s︡ionalʹnogo ėposa narodov Irana i T︠S︡entralʹnpoĭ Azii : materialy mezhdunarodnoĭ konferent︠s︡ii (G. Almaty, 13-14 mai︠a︡ 2008 g.)
DDC/LCC
  5 1 2016 2016
Madkhal-i ḥamāsah-ʼi millī-i Īrān by Varahrām, Laylá, 1986 or 1987-
LCC
  5 1 2018 2018
The evolution of the hero concept in Iranian epic and dramatic literature by Moghaddam, Mahmood Karimpour
LCC
  5 3 1982 1987
Dāstān-i Zāl va sīmurgh by Āzād, M. (Maḥmūd)
DDC
  4 1 2005 2005
Ḥamāsah-i sarāyī dar Īrān : az qadīmtarīn ʻahd-i tārīkhī tā qarn-i chahārdahum-i Hijrī by Ṣafā, Z̲abīḥ Allāh
DDC/LCC
  4 3 1984 2011
Ḥamāsah sarāyī dar Īrān : az qadīmtarīn ʻahd-i tārīkhī tā qarn-i chahārdahum-i Hijrī by Ṣafā, Z̲abīḥ Allāh
LCC
  3 3 1999 2011
Afsānah-i shāhān va pahlavānān by Āzād, M. (Maḥmūd)
LCC
  3 1 2009 2009
Ḥamāsah dar adabiyāt-i Inqilāb-i Islāmī-i Īrān by Fāz̤ilī, ʻAhdīyah, 1975-
LCC
  2 1 2016 2016
Dāstān-i pīdāyish-i ātash by Āzād, M. (Maḥmūd)
DDC
  2 1 2005 2005
Dāstān-i haft khvān-i Rustam by Āzād, M. (Maḥmūd)
DDC
  2 2 2005 2007
<>
LCC
  2 2 2000 2000
Īraj by Hamrāh, Sahrāb
DDC
  2 1 2007 2007
Madkhal-i ḥamāsah-ʼi millī-i Īrān by Varahrām, Laylá, 1986 or 1987-
LCC
  2 1 2018 2018
Displaying 1 to 25 of 30
.