Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Dutch literature--Study and teaching (Higher)
Displaying 1 to 12 of 12
Title & Author Format Holdings Editions From To
Literatuurwetenschap in Nederland : een vakgeschiedenis by Goedegebuure, Jaap
DDC/LCC
  49 5 1996 1996
Literatuuronderwijs als voldongen feit : legitimeringen voor het leren lezen van literatuur op school by Vriend, Gerard de
LCC
  28 4 1996 1996
Program en problematiek : handelinge van die Stigtingskongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging, 25 en 26 Oktober 1984 by Afrikaanse Letterkundevereniging. Stigtingskongres (1984 : Universiteit van Pretoria)
DDC/LCC
  28 5 1986 1986
Lijnen en breuken : een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands by Joosten, Jos
LCC
  21 3 1998 1998
Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Université de Liège : een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel Nederlands by Janssens, Guy
DDC/LCC
  17 2 2014 2014
Dutch is beautiful : fifty years of Dutch and Flemish Studies at the University of Michigan by Broos, Ton
DDC/LCC
  17 2 2019 2020
Retorica van onderzoek : vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen by Schenkeveld-van der Dussen, Riet
LCC
  13 4 1990 1990
Handelingen van het colloquium Nederlands in de wereld : Universiteit van Zoeloeland/Itala, 2-4 junie 1997 by Internationaal Colloquium "Nederlands in de Wereld" (3rd : 1997 : Itala, South Africa)
DDC
  12 4 1997 1998
Verslag van het Vijfde Colloquium van Hoogleraren en Lectoren in de Nederlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten, Rijksuniversiteit Leiden, Congrescentrum De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout 27-31 augustus 1973 by Colloquium van Hoogleraren en Lectoren in de Nederlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten (5th : 1973 : Leyden)
LCC
  8 1 1976 1976
Verslag van het zevende colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten : Hotel Casa, Amsterdam, 27-31 augustus 1979 by Colloquium van Docenten in de Neerlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten (7th : 1979 : Amsterdam, Netherlands)
DDC/LCC
  4 1 1980 1980
Verslag van het ... colloquium by Colloquium van Hoogleraren en Lectoren in de Nederlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten
LCC
  1 1 ???? ????
Verslag van het ... colloquium by Colloquium van Docenten in de Nederlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten
LCC
  1 1 1976 1976
Displaying 1 to 12 of 12
.