Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Dutch language--Study and teaching (Elementary)
Displaying 1 to 20 of 20
Title & Author Format Holdings Editions From To
Leer Nederlands = : Dutch
DDC/LCC
  89 27 1996 2015
Taalonderwijs ontwerpen : taaldidactiek voor het basisonderwijs by Huizenga, Henk
DDC/LCC
  78 9 2009 2015
Taaldidactiek aan de basis by Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek
DDC
  77 16 1974 1994
Een grammatica voor het onderwijs in het Nederlands en de moedertaal by Calcar, W. I. M. van, 1937-
DDC/LCC
  51 9 1974 1974
Een zinnig woord : werkboek elementaire woordenschat by Beheydt, L.
DDC
  41 17 1987 1993
Taalproblemen van buitenlandse arbeiders en hun kinderen by Appel, René [Editor]
DDC/LCC
  36 8 1980 1982
Nederlands in de basisvorming : een praktische didactiek by Bonset, H.
DDC/LCC
  35 9 1992 2000
Schooltaal thuistaal : over de verschillen tussen de schooltaal en de thuistaal van kinderen en de onderwijskundige gevolgen daarvan by Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Moedertaal
DDC/LCC
  30 7 1978 1978
Woordenlijst elementaire kennis by Beersmans, Frans
LCC
  25 7 1983 1983
Taalpeiling yn Fryslân : onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool by Jong, Sikko de
DDC/LCC
  24 5 1994 1994
Over creativiteit in schrijven
DDC/LCC
  22 4 1900 1984
Learning in a second language : a study in Curacaon primary schools by Vedder, Paul
DDC/LCC
  22 4 1987 1987
Actieve taalbeheersing van twaalfjarigen : een eerste verkenning van schriftelijk taalgebruik by Berg, Berend van den
LCC
  20 8 1968 1972
Spellen of spelen.. : spelfouten in open en gesloten lettergrepen in tweelettergrepige woorden bij leerlingen in de basisschool by Meulenkamp, Harry Bernard, 1948-
LCC
  18 3 2000 2000
Lees- taalonderwijs in de basisschool : bijdragen tot de Onderwijsresearchdagen 1979 by Onderwijs Research Dagen (6th : 1979 : Nijmegen, Netherlands)
LCC
  15 2 1979 1979
Drie maal taal : taalonderwijs op vernieuwingsscholen by Boes, A. W.
LCC
  12 2 1980 1980
Het Nederlands op Curaçao : aspekten van tweede taalverwerving by Brand, Gerrit
LCC
  5 4 1981 1981
Aanbod voor Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en aardrijkskunde in het basisonderwijs : technisch verslag voor de onderwijsinspectie ten behoeve van het rapport Feitelijk leer- en vormingsaanbod op de basisschool
LCC
  4 2 1994 1994
Didactiek van het Nederlands op de basisschool by Sleecks, J.
LCC
  3 2 1982 1982
Werken aan taal : een brug naar flexibel taalonderwije by Geest, A. N. van der
DDC
  1 1 1980 1980
Displaying 1 to 20 of 20
.