Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Didactic fiction, Chinese
Displaying 1 to 25 of 231
Title & Author Format Holdings Editions From To
Re xin jiao yu de qi gai
DDC
  2 1 ???? ????
Shi fu zhi xiao de xiao xiong = : Dutiful little bear
DDC
  2 2 ???? ????
Lan duo de xiao mi feng
DDC
  1 1 ???? ????
Nü shen di mei te
DDC
  2 1 ???? ????
Qin lao de xiao tu Jingjing
DDC
  2 2 ???? ????
Xiao shun de xiao song shu
DDC
  2 2 ???? ????
Cong ming de xiao huang chong
DDC
  1 1 ???? ????
Jie jian de xiong mao dong dong
DDC
  2 2 ???? ????
Dong shi de xiao qiu = : Understanding little chicken
DDC
  2 2 ???? ????
Bu gua
DDC
  2 1 ???? ????
Gu pi de xi shuai
DDC
  1 1 ???? ????
Jiao ao de ma yi
DDC
  1 1 ???? ????
Cheng shi de xiao hou dan dan
DDC
  2 2 ???? ????
Fan bu de xiao wu ya = : Grateful little crow
DDC
  2 2 ???? ????
Guai qiao de xiao xiang yuan yuan
DDC
  2 2 ???? ????
Jun ren dao de
LCC
  2 1 1933 1933
Mo fan qing nian by Wu, Jianhong, 1964-
LCC
  4 3 1935 1935
Er tong xiu shen gu shi by Liu, Hou
LCC
  1 1 1962 1962
Zha dao
LCC
  2 1 1974 1974
Ba de di gu shi
LCC
  7 1 1974 1974
Tung fang nu hsing : lun li tao te hsiao shuo chi by Hangying
DDC
  1 1 1985 1985
Dongfang nüxing : lunli daode xiaoshuo ji by Hang, Ying
DDC/LCC
  7 4 1985 1985
Yi jian lu hua ao ; Lao lai zi by Bai, Weiliang
DDC
  1 1 1989 1989
Jing lao de gu shi
DDC
  2 2 1992 1993
Tai wan shan shu xiao shuo xuan : xian fo shuo gu shi
LCC
  36 2 1993 1993
Displaying 1 to 25 of 231
.