Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Danish poetry
Displaying 1 to 25 of 669
Title & Author Format Holdings Editions From To
Nuancer
LCC
  1 1 ???? ????
Nytaarsgave for damer
LCC
  3 1 ???? ????
Pu-Ma
LCC
  2 2 ???? ????
Harry : (gennem Skraldeland)
LCC
  2 1 ???? ????
Hær begyndes en historie aff Flores oc Blantzeflor . by Anon
LCC
  18 5 1509 1509
Commonefactio de Virtute, carmine elegiaco by Severino, Nicolao
LCC
  7 1 1578 1578
Calumnia seu Diabola personata : Bagtale eller Klafferi, som lønligen eller obenbarlig udligger, fører oc forvender altingest til det verste, nogerlunde udstaffærit effter hendis art oc Forskyldning by Hegelund, Peder Jensen
LCC
  18 6 1579 1579
Daniados pars prima, qua vitae et res serenissimorum, illustrissimorum, & potentissimorum principum, ac Dominorum, Dominorum Christiani primi paris, & Iohannis filij, Daniae, Suetiae, & Noruegiae Regum, ducum sliesuigae, holsatiae, stormarsiae, & dietmarsiae, nec non comitum oldenburgensium & delmenhorstensium intra quinquaginta fere annorum spatium ... breviter & succincte describuntur by Fabricius, Otto, 1744-1822
LCC
  6 1 1581 1581
Lyckens Hiul : En kaart Vnderuisning, om Lyckens wstadighed, oc Verdens løb by Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610
LCC
  9 2 1581 1581
Carmen elegiacum continens seriem antiquae ac generosae Familiae Krabborum, & encomia praecipuorum heroum illius gentis, qui nostris temporibus floruerunt : Dedicatum magnifico ac Generoso Heroi, natalium splendore, doctrina, prudentia & viua virtutis imagine praeclarissimo, Dno: Nicolao Krabbe, Dno: de vegeholm, artium liberalium fautori, maecenati ac patrono suo summa obseruantia colendo by Lyschander, C. C. (Claus Christoffersen), 1558-1624
LCC
  7 1 1581 1581
En skøn ny Vise om den slemme Last Hoffmodighed, som nu mesten regnerer vdi alle Stater i den gantske Verden : Skenckt erlig, velbyrdig oc Gudfryctig Frue Chirstinae Lindeno, Velbyrdige Steen Bildis Frue til Nyt Aars gaffue by Hanssøn, Morten
LCC
  7 1 1582 1582
It hundrede udvaalde Danske Viser om allehaande merckelige Krigs-Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her udi Riget ved gamle Kemper, naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer by Vedel, Anders Sørensen, 1542-1616
LCC
  23 7 1591 1591
En liden Comedie, som ageris aff en Person (kaldis Venlig Forening) paa it Høytids Bryllups Fest : Der som Venlig Forening foraerer Bruden oc Brudgommen it Blomster som heder jo lenger jo kiaerer. Oc er paa Erlig oc Velfornufftig Suend, Johan Willemssøn, sampt dydelig Møe Ingeborg Frederichs-Daatter, deres Høytids dag dennom til aere agerit by Pedersen, Isaac
LCC
  8 1 1596 1596
Prosodia danica eller danske riimkunst : i sig befattendis en grundrictig underviisning om alt det som er fornøden at viide om dend rette maade oc maneering gode oc skickelige danske vers eller riim at giøre ; med reguler, forklaringer exempler eftertaenckninger oc paafindelser by Gotlander, Severin Povelsøn Judichaer, 1599-1668
LCC
  4 2 1671 1671
Samling af hidtil utrykte poesier : nytaarsgave 1782
LCC
  2 1 1782 1782
Poesier : første samling by Zetlitz, Jens, 1761-1821
LCC
  26 7 1789 1789
Poetiske skrifter by Oehlenschläger, Adam, 1779-1850
LCC
  9 3 1805 1805
Bidrag til den danske digtekunsts historie : uddragne af forelæsninger holdne over dette æmne i vintrene 1798-1800 by Nyerup, Rasmus, 1759-1829
LCC
  26 15 1800 1805
Altdänische heldenlieder, balladen und märchen by Grimm, Wilhelm, 1786-1859
DDC/LCC
  169 14 1811 1811
Udvalgte danske viser fra middelalderen by Vedel, Anders Sørensen, 1542-1616
LCC
  33 11 1812 1812
Poems from the Danish by Feldborg, A. Andersen (Andreas Andersen), 1782-1838
DDC/LCC
  193 10 1815 1816
Nyeste Samling af udvalgte danske og tydske Selskabs-Sange by Rahbek, Knud Lyne, 1760-1830
LCC
  6 4 1816 1816
Auswahl altdänischer Heldenlieder und Balladen mit durchgängiger Rücksicht auf die Musik metrisch übersetzt : Versuch und Probe by Sander, L. C. (Levin Christian), 1756-1819
LCC
  10 6 1816 1818
Siofna by Oehlenschläger, Adam, 1779-1850
LCC
  4 3 1822 1822
Siofna for Aaret 1802
LCC
  7 4 1802 1822
Displaying 1 to 25 of 669
.