Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Criminal law (Islamic law)--Interpretation and construction
Displaying 1 to 24 of 24
Title & Author Format Holdings Editions From To
Doubt in Islamic law : a history of legal maxims, interpretation, and Islamic criminal law by Rabb, Intisar A.
DDC/LCC
  922 24 2014 2018
al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī : muqāranan bi-al-qānūn al-waḍʻī by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
DDC/LCC
  96 53 1900 2018
The theory of social defence in the light of Islamic jurisprudence by Bahnasī, Aḥmad Fatḥī
DDC/LCC
  54 17 1900 1984
Fī uṣūl al-niẓām al-jināʼī al-Islāmī by ʻAwwā, Muḥammad Salīm
LCC
  44 15 1979 2007
al-Ẓāhirah al-ijrāmīyah bayna al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-fikr al-waḍʻī by Majdūb, Aḥmad ʻAlī
LCC
  22 2 1975 1975
al-Ikhtilāfāt al-fiqhīyah ladá al-ittijāhāt al-Islāmīyah al-muʻāṣirah by Maḥmūd, Muḥammad ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  21 3 2000 2000
al-Jināyah ʻalá al-aṭrāf fī al-fiqh al-Islāmī by ʻĪsāwī, Najm ʻAbd Allāh Ibrāhīm
LCC
  21 4 2002 2002
Bayna al-jarāʼim wa-al-ḥudūd fī al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-qānūn by Muwāfī, Aḥmad
LCC
  20 2 1966 1966
al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī : dirāsāt fī al-tashrīʻ al-jināʼ al-Islāmī al-muqāran bi-al-qawānīn al-waḍʻīyah by Ḥumayd, ʻAbd Allāh ibn Sālim
DDC/LCC
  13 4 1979 1998
al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī muqāranan bi-al-qānūn al-waḍʻī by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
LCC
  13 8 1949 2009
al-Siyāsah al-jazāʼīyah : fi fiqh al-ʻuqūbāt al-Islāmī al-muqāran by Ḥuṣarī, Aḥmad
LCC
  12 4 1993 1993
al-Jarīmah : aḥkāmuhā al-ʻāmmah fī al-ittijāhāt al-muʻāṣirah wa-al-fiqh al-Islāmī by Khiḍr, ʻAbd al-Fattāḥ, 1941-
LCC
  10 1 1985 1985
al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī wa-ḥuqūq al-insān : dirāsah muqāranah by Dukayr, Muḥammad
LCC
  6 1 2005 2005
al-Naẓarīyah al-ʻāmmah lil-jarīmah : bayna al-sharīʻah wa-al-qānūn by Ḥasanayn, ʻIzzat
LCC
  5 2 1984 1984
al-Tashri` al-jina'i al-Islami : muqaranan bi-al-qanun al-wad`i by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
LCC
  5 5 1968 1985
Uṣūl al-tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī : musāhamah fī sharḥ al-tashrīʻ al-ʻiqābī al-Islāmī muʻazzazan bi-al-sawābiq al-qaḍāʼīyah lil-Imām ʻAlī ibn Abī Ṭālib by Mullā, Fāḍil ʻAbbās
LCC
  4 1 2005 2005
Ḥuqūq-i jināʼī-i Islām : bar asās-i maz̲āhib-i panjgānah va muqāyisah-ʼi ān bā ḥuqūq-i ʻurfī by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
LCC
  4 2 1994 1994
Sharḥ-i qānūn-i mujāzāt-i Islāmī : bakhsh-i taʻzīrāt by Zirāʻat, ʻAbbās, 1965 or 1966-
LCC
  3 2 1998 1998
al-Ta'zir fi al-fiqh al-jina'i al-islami wa al-qanun al-Yamani muqaranan bi al-qanun al-jina'i al-Misr by al-'Ubaydi, Tahir Salih
LCC
  2 1 1993 1993
Sharḥ-i qānūn-i mujāzāt-i Islāmī : bakhsh-i kullīyāt (ḥuqūq-i jaza-yi ʻumūmī) by Zirāʻat, ʻAbbās, 1965 or 1966-
LCC
  2 1 2001 2001
Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī fī madhāhib al-khamsah muqāranan bi-al-qānūn al-waḍʻī by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
LCC
  2 1 1981 1981
Barrasī-i taṭbīqī-i ḥuqūq-i jazā-yi Islāmī va qavānīn-i ʻurfī by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
LCC
  1 1 2011 2011
Ḥuqūq-i jazā-yi Islāmī : tarjamah-ʼi al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī by ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
LCC
  1 1 1993 1993
Muḥashshā-yi (dastnivīs) qavānīn-i jazāʼī (māhavī) bih zabān-i sādah by Shīrāzī, Jaʻfar
LCC
  1 1 2018 2018
Displaying 1 to 24 of 24
.