Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Corporations, Chinese--Management
Displaying 1 to 20 of 20
Title & Author Format Holdings Editions From To
International human resource management in Chinese multinationals by Shen, Jie, 1947-
DDC/LCC
  325 20 2005 2013
Internationalisation of Chinese enterprises : a comparative study of cross-border mergers and acquisitions by Jia, Zongda, 1965-
DDC/LCC
  103 5 2021 2021
Going global : die internationale Expansion chinesischer Unternehmen by Jungbluth, Cora
DDC/LCC
  75 6 2014 2015
Wo guo hai wai gong cheng xiang mu kua wen hua guan li yan jiu by Peng, Xujuan, 1976-
DDC/LCC
  16 5 2011 2015
Nihon kyodai kigyō no kōdō yōshiki : 1980-nendai no shoyū to shihai by Wang, Zhiping, 1963-
LCC
  13 4 1995 1995
Zhongguo hai wai qi ye zhi li yu zu zhi kong zhi by Yan, Guanghua
LCC
  12 3 2008 2008
Zhongguo zi yuan xing qi ye guo ji hua feng xian bian shi, ping gu yu fang fan yan jiu = : Research on the risk indentification, evaluation and prevention of the internationalization of Chinese resource-based enterprises by Chen,Chong
LCC
  9 2 2016 2016
Yue shang chuang kou : Xianggang Zhong zi qi ye de gong si zhi li by Yang, Shenghua
DDC/LCC
  9 4 2009 2009
Dui wai cheng bao ye wu guan li shi wu by Wang, Shuohao
LCC
  8 3 1991 1991
Zhongguo qi ye di kua guo jing ying by Teng, Weizao
LCC
  8 2 1997 1997
Zhongguo qi ye hai wai bing gou zhong de kong zhi quan xiang ji pei zhi ce lüe yan jiu = : Research on the contingent allocation strategy of control rights in the Chinese enterprises' overseas mergers and acquisitions by Ma, Jincheng
LCC
  8 2 2016 2016
Xian dai qi ye zhi du yu guan li ke xue by Zhongguo qi ye guan li xie hui.
LCC
  7 3 1996 1996
Chūgoku takokuseki kigyō no kaigai keiei : higashiajia no seizōgyō o chūshin ni by Kawai, Shinʼichi
LCC
  6 2 2013 2013
Zhong guo qi ye kua jing bing gou cheng bai he ji xiao dui bi yan jiu by Jia, Zongda, 1965-
LCC
  5 2 2017 2017
Chūgokuhatsu takokuseki kigyō = : Multinational companies from China
DDC/LCC
  5 2 2008 2008
Corporate governance and dividend policy : a comparison of Chinese firms listed in Hong Kong and in the mainland by Zhang, Haiyan
LCC
  4 3 2005 2006
Xianggang shang shi Zhong zi gong si zhi li jie gou yan jiu = : A study of the corporate governance of listed China affiliated companies in Hong Kong by Diao, Weicheng
LCC
  4 2 2003 2003
Zhongguo qi ye hai wai jing ying zhan lüe chuan bo huan jing yan jiu = : Strategic communications of China's overseas businesses : yi zhou bian guo jia wei li by Yu, Zhaohui, 1968-
LCC
  3 1 2016 2016
Quality management and Chinese companies in Macau by Teixeira, António
DDC/LCC
  3 1 1996 1996
Zhongguo de xian dai qi ye zhi du : Xian dai qi ye zhi du tong jian. Zhongguo juan
LCC
  3 1 1996 1996
Displaying 1 to 20 of 20
.