Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Chinese students--Political activity
Displaying 1 to 25 of 33
Title & Author Format Holdings Editions From To
The years of the young radicals : the Chinese students in Japan, 1900-1905 by Harrell, Paula, 1939-
DDC/LCC
  23 13 1970 1974
Politics of art : the creation society and the practice of theoretical struggle in Revolutionary China by Yin, Zhiguang
DDC/LCC
  1063 12 2014 2014
Transpacific articulations : student migration and the remaking of Asian America by Wang, Chih-ming, 1975-
DDC/LCC
  701 10 2013 2013
Nihon Kakyō, ryūgakusei undōshi by Nihon Kakyō Kajin Kenkyūkai
LCC
  21 8 2004 2006
Chinese activism of a different kind : the Chinese students' campaign to stay in Australia by Gao, Jia
DDC/LCC
  1144 7 2013 2013
Feng yun di nian dai : bao Diao yun dong ji liu xue sheng yai zhi hui yi by Shaw, Yu-ming [Editor]
DDC/LCC
  86 5 1991 1991
Liu Ri xue sheng yu Qing mo xin zheng by Shang, Xiaoming, 1968-
DDC/LCC
  37 5 2002 2003
The mighty wave by He, Jin, 1935-
DDC/LCC
  33 4 2011 2011
Emigration et politique : les étudiants-ouvriers chinois en France, 1919-1925 by Wang, Nora
DDC/LCC
  64 4 2002 2002
Gong yu lun : guan yu 20 shi ji chu qi Zhongguo zheng jie liu Ri sheng di yan jiu by Jin, Mingquan, 1950-
LCC
  31 3 1999 2001
Er shi shi ji wu shi nian dai xue sheng yun dong shi liao hui bian : Ji nian 1957 nian "11.14" quan guo Hua xiao xue chao wu shi zhou nian
DDC/LCC
  23 3 2010 2010
Ryūnichi gakusei no Shingai Kakumei by Kojima, Yoshio, 1935-
LCC
  35 3 1989 1989
Ma Yingjiu yu bao Diao yun dong : jian lun Ma zheng fu shi qi de Diaoyutai wen ti by Zhang, Junkai
LCC
  22 3 2010 2010
Ri ju shi qi Taiwan liu Ri xue sheng dui zhan hou Taiwan fa zhan de ying xiang by Li, Yueqian
LCC
  6 3 2019 2019
17 sui, wo zai Meiguo dang "zheng ke" = : Profiles of a Chinese "junior statesman" in the U.S by Ding, Chao
LCC
  8 3 2005 2005
Qing xi wu yi san : 1950 nian dai Xinjiapo Hua wen zhong xue xue sheng yun dong yu zheng zhi bian ge
DDC/LCC
  11 2 2011 2011
1920 xun meng Ou Zhou de Zhongguo qing nian = : 1920 xunmeng OuZhou de Zhongguo qingnian by Zhang, Xudong (Researcher on Zhongguo gong chan dang)
LCC
  6 2 2019 2019
"They don't understand the fear we have" : how China's long reach of repression undermines academic freedom at Australia's universities by McNeill, Sophie
LCC
  7 2 2021 2021
Kŭndae Chungguk sin sajoron ŭi chŏn'gae by Chŏng, Se-hyŏn, 1923-
LCC
  4 2 1982 1982
Hai lun xi qu by Fu, Zhewen
LCC
  6 2 1988 1988
Liu xue, zhan zheng yu shan hou : jin dai Zhong Ri guan xi shi yan jiu by Xu, Zhimin
LCC
  17 2 2020 2020
Qing hua jia zi ji liu Mei xue sheng ge ming huo dong wen xian zi liao xuan bian
LCC
  8 1 2021 2021
1911 nian de ju Ying, ju Fa, ju E yun dong by Yang, Tianshi
DDC
  1 1 1991 1991
[Li Jilin zhen cang] : [Lee Kip Lin Collection]. [13 May 1954 Student demonstrations photos]
DDC
  1 1 1954 1954
Yi min yu zheng zhi : Zhongguo liu Fa qin gong jian xue sheng (1919-1925) by Wang, Nora
DDC/LCC
  1 1 2016 2016
Displaying 1 to 25 of 33
.