Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Chinese fiction--Women authors
Displaying 26 to 50 of 213
Title & Author Format Holdings Editions From To
Zhongguo nü xing xiao shuo xuan by Li, Ziyun [Author]
DDC/LCC
  72 6 1991 1991
Dang dai Zhongguo nü zuo jia lun by Huang, Renying
DDC/LCC
  68 15 1933 1985
Cai nü che ye wei mian : jin dai Zhongguo nü xing xu shi wen xue de xing qi by Hu, Xiaozhen, 1964-
LCC
  65 4 2003 2008
Mengke : Ding Ling xiao shuo by Ding, Ling, 1904-1986
DDC/LCC
  63 11 1997 2015
City women : contemporary Taiwan women writers by Hung, Eva [Editor]
DDC/LCC
  61 5 2001 2001
Liang an dang dai nu xing xiao shuo xuan du by Chen, Biyue, 1969-
DDC/LCC
  61 4 2007 2007
Dang dai nü zuo jia zuo pin xuan by Ding, Ling, 1904-1986
LCC
  60 8 1980 1982
Shi yi ge nu ren by Zhang, Xiaofeng, 1955-
DDC/LCC
  60 15 1981 1993
Contemporary Chinese women writers II by Fang, Fang, 1955-
DDC/LCC
  59 8 1991 1997
Frauen in China : Erzählungen by Hetzel, Helmut [Contributor; Editor]
LCC
  59 7 1986 1991
Ai qing yu hun yin : Taiwan dang dai nü zuo jia xiao shuo yan jiu by Li, Shifen
LCC
  56 2 1996 1996
Fen se : Nü xing xin li ti yan xiao shuo by Xu, Xiaobin, 1953-
LCC
  55 10 1999 2001
Contemporary Chinese women writers, V : three novellas by Fang, Fang, 1955-
LCC
  55 6 1990 1996
Zhongguo nü zuo jia xiao shuo xuan by You, Min
DDC
  54 5 1981 1981
Hong mo gu by Zhang, Jie, 1937-
DDC/LCC
  50 4 1992 1992
Zhi min yu xian feng : Zhongguo tong ku : san wei nü xing dui Xianggang de wen xue jie du = Colony and pioneer : pain of China : literary understandings of three women on Hongkong by Wang, Ruihua
LCC
  49 2 2006 2006
Ri ju yi lai Taiwan nü zuo jia xiao shuo xuan du by Chiu, Kuei-fen
DDC/LCC
  48 2 2001 2001
Fu chu li shi di biao : Zhongguo xian dai nü xing wen xue yan jiu by Meng, Yue, 1956-
LCC
  47 1 1993 1993
Bian yuan xu shi : 20 shi ji Zhongguo nü xing xiao shuo ge an pi ping by Xu, Dai
LCC
  46 4 2002 2002
Nü xing de zhu ti xing : Song dai de shi ge yu xiao shuo = Feminine subjectivity : poetry and fiction of the Song period
LCC
  45 2 2001 2001
Gai fang de er yu by Yaxian
LCC
  44 11 1987 1990
Da fang zi by Li, Hanping
DDC/LCC
  43 9 2001 2016
"Mei nü wen xue" xian xiang yan jiu : cong "70 hou" dao "80 hou" by Shao, Yanjun
LCC
  42 4 2005 2005
Zhong jie tai wan. nu ren : hou zhi min nu xing guan dian de tai wan yue du by Chiu, Kuei-fen
DDC/LCC
  42 3 1997 1997
Chuan guo huang ye de nü ren : Hua wen nü xing xiao shuo shi ji du ben by Su, Weizhen
LCC
  42 6 2015 2016
Displaying 26 to 50 of 213
.