Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Chinese fiction--Minority authors
Displaying 1 to 25 of 38
Title & Author Format Holdings Editions From To
Guizhou shao shu min zu duan pian xiao shuo xuan by Guizhou ren min chu ban she
LCC
  18 4 1982 1982
Tuan pʻien hsiao shuo chi
DDC/LCC
  1 1 1983 1983
Shao shu min zu huo jiang duan pian xiao shuo xuan, 1976-1980 by Kai, Doushan
DDC/LCC
  37 2 1983 1983
Zhongguo shao shu min zu ai qing gu shi xuan by Qin, Chuan, 1938-
DDC/LCC
  18 4 1983 1983
Zhong pian xiao shuo ji by "Quan guo shao shu min zu wen xue chuang zuo huo jiang zuo pin cong shu" bian ji zu
DDC/LCC
  31 3 1984 1984
Dangdai Zangzu duanpian xiaoshuo xuan
DDC/LCC
  2 1 1985 1985
Dang dai Zang zu duan pian xiao shuo xuan by Qin, Chuan, 1938-
DDC/LCC
  25 4 1985 1985
Mei you xing guang di ye
DDC/LCC
  7 1 1985 1985
Shao shu min zu xiao shuo juan
DDC/LCC
  17 1 1985 1985
Guangxi shao shu min zu xiao shuo xuan
LCC
  9 2 1987 1987
Zhong pian xiao shuo xuan by Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui
DDC/LCC
  2 2 1987 1987
Wan xia zai cao yuan shang ran shao : Sichuan shao shu min zu zuo zhe duan pian xiao shuo xuan by Sichuan Sheng min zu shi wu wei yuan hui
LCC
  3 2 1987 1987
Wo de guang by Zheng, Wanlong
LCC
  28 1 1987 1987
Dang dai Man zu duan pian xiao shuo xuan by Guan, Jixin
DDC/LCC
  20 3 1988 1988
Mei li shun jian : yi jiu ba liu nian Zhongguo shao shu min zu xiao shuo xuan by Zhongguo zuo jia xie hui.
DDC/LCC
  12 4 1987 1988
Zhong pian xiao shuo ji : Di 2 jie Quan guo shao shu min zu wen xue chuang zuo huo jiang zuo pin cong shu
DDC/LCC
  7 1 1989 1989
Duan pian xiao shuo ji by Quan guo shao shu min zu wen xue chuang zuo huo jiang zuo pin cong shu bian ji zu (China)
DDC/LCC
  39 4 1983 1989
Duan pian xiao shuo ji
DDC/LCC
  14 2 1983 1989
Dang dai Tujia zu duan pian xiao shuo xuan by Yan, Jiawen
DDC/LCC
  13 5 1989 1989
Dang dai Chaoxian zu duan pian xiao shuo xuan by Chen, Xuehong
LCC
  11 3 1990 1990
Dang dai Dong zu duan pian xiao shuo xuan by Lin, He, 1928-
DDC/LCC
  12 4 1988 1998
Xin Zhongguo cheng li 60 zhou nian shao shu min zu wen xue zuo pin xuan. Zhong pian xiao shuo juan
LCC
  10 2 2009 2009
Xin Zhongguo cheng li 60 zhou nian shao shu min zu wen xue zuo pin xuan. Duan pian xiao shuo juan
LCC
  10 2 2009 2009
Zhongguo xin shi qi shao shu min zu xiao shuo yan jiu = : Zhongguo xinshiqi shaoshuminzu xiaoshuo yanjiu by Lü, Haoshuang
LCC
  20 3 2010 2010
Zhongguo dang dai shao shu min zu xiao shuo de shen mei te se yan jiu = : Zhongguodangdaishaoshuminzuxiaoshuodeshenmeiteseyanjiu
LCC
  20 2 2012 2012
Displaying 1 to 25 of 38
.