Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Chinese diaries
Displaying 26 to 50 of 1090
Title & Author Format Holdings Editions From To
Shen guan lu : [7 juan]
LCC
  41 15 1933 2006
Zhuting xian sheng ri ji chao by Qian, Daxin, 1728-1804
LCC
  40 14 1965 2006
Bei xing ri ji by Xue, Baotian, active 19th century
DDC/LCC
  39 5 1985 2015
Sheng Xuanhuai ri ji by Sheng, Xuanhuai, 1844-1916
LCC
  39 10 1939 2010
Jin you ri ji by Li, Sui, active 18th century-19th century
DDC/LCC
  39 8 1989 2006
Bai jing ri ji by Zang, Yong, 1767-1811
LCC
  39 9 1819 2011
Qing ren ri ji yan jiu by Kong, Xiangji
LCC
  39 5 2008 2008
Min jian dang an : min jian yu wen juan by Han, Shaogong
DDC/LCC
  36 5 2003 2003
Xizang ri ji by Yunli, Prince, son of Kangxi, Emperor of China, 1697-1738
LCC
  35 10 1937 2010
Fenshuiling ji ti hu ri ji xuan by Zhongguo gong chan dang
DDC/LCC
  35 3 1973 1973
Li dai ming ren ri ji xuan by Deng, Jinshen
DDC/LCC
  34 6 1984 1985
Xi bei kao cha ri ji by Gu, Jiegang, 1893-1980
LCC
  33 9 1949 2006
Yi sheng zhong de yi tian : san wen, ri ji he ji by Qi, Bangyuan
DDC/LCC
  32 2 2017 2017
Jin Yuan ri ji cong bian
LCC
  32 2 2013 2013
Wu Tuchuang ri ji by Wu, Qian, 1733-1813
LCC
  32 3 1964 2015
Xi shan ri ji : [2 juan] by Ding, Yuanjian, jin shi 1586
LCC
  32 8 1689 2006
Dong xing ri ji by Zeng, Zhaolun, 1898-1967
DDC/LCC
  31 6 1936 2006
Tongcheng Wu xian sheng ri ji by Wu, Rulun, 1840-1903
LCC
  31 10 1928 2012
Tao hua sheng jie an ri ji by Li, Ciming, 1830-1894
LCC
  31 7 1973 2010
Song Yuan Ming ri ji xuan by Ruan, Wuming
DDC/LCC
  30 3 1957 1957
Zhongguo jin dai wen xue da xi : 23-24. Shu xin ri ji ji, 1840-1919 by Chen, Zuogao
LCC
  29 2 1992 1992
Li dai ri ji cong tan by Chen, Zuogao
LCC
  29 4 2004 2004
You li Riben kao cha shang wu ri ji by Liu, Xuexun, 1855-1935
LCC
  29 11 1899 2018
Yizhou yi you jia sheng by Huang, Tingjian, 1045-1105
LCC
  28 10 1921 1966
Kuai xue tang ri ji by Feng, Mengzhen, 1546-1605
LCC
  28 5 2006 2015
Displaying 26 to 50 of 1090
.