Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Child rearing--Religious aspects--Buddhism
Displaying 26 to 33 of 33
Title & Author Format Holdings Editions From To
Jūyō yūkei minzoku bunkazai Shinjōji hōnō san'iku shinkō shiryō by Tani, Makiko
LCC
  1 1 1983 1983
Līang lūk hai thūk tham by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007
LCC
  1 1 2005 2005
Plūk bun hai lūk dī by Hōrāʻēk
LCC
  1 1 2009 2009
Sō̜n lūk hai pen yō̜t khon tām nǣothāng khō̜ng Phraphutthaʻong by Phisit Khōtsuphō
LCC
  1 1 2008 2008
Līang lūk yāngrai hai Mư̄ang Thai dai yaowachon dī
DDC
  1 1 2002 2002
Budda no chie ni manande kosodate no puro ni naru
DDC
  1 1 2017 2017
Tamrā līang lūk : hūaʻok phō̜ mǣ, khrō̜pkhrūa mī suk, pratchayā sō̜n lūk by Rātchawičhitpatiphān (Sunthō̜n), Phra
LCC
  1 1 2008 2008
Ma ma de fo fa shu : Buddhism for mothers of schoolchildren. Shang xue pian = by Napthali, Sarah, 1967-
DDC
  1 1 2013 2013
Displaying 26 to 33 of 33
.