Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Capital punishment (Islamic law)
Displaying 1 to 25 of 51
Title & Author Format Holdings Editions From To
Death of a princess
LCC
  58 5 1980 2005
De bepaalde straffen in het Ḥanbalietische recht : naar aanleiding van hare toepassing door de Wahhābieten by Mensing, Johan Peter Mari, -1951
DDC/LCC
  47 12 1936 1936
Qiṣāṣ lā iʻdām by Khafājī, ʻAbd al-Ḥalīm
LCC
  35 5 1978 1981
<> by Jūrānī, Nāṣir Karīmish Khuḍr
DDC/LCC
  30 7 2008 2009
ʻUqūbat al-iʻdām bayna al-ibqāʼ wa-al-ilghāʼ by Ḥājj, Sāsī Sālim
LCC
  23 5 1988 2005
ʻUqūbat al-iʻdām bayna al-sharīʻah wa-al-qānūn by Muwāfī, Aḥmad
LCC
  23 3 1800 1965
al-Qaṣāṣ fī al-nafs fī al-sharīʻah al-Islāmīyah : dirāsah muqāranah by Ṣāliḥ, ʻAbd al-Ghaffār Ibrāhīm
LCC
  20 5 1981 1989
The applicability of Islamic penal law (Qiṣāṣ and Diyah) in the Sudan by El-Sheikh, Mohamad A
DDC/LCC
  18 12 1986 1991
al-Qiṣāṣ fī al-nafs by Rakbān, ʻAbd Allāh al-ʻĀlī
LCC
  17 3 1980 1980
Iʻlām al-aʻlām bi-qitāl man intahaka ḥurmat al-bayt al-ḥarām /taṣnīf Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūtī al-Ḥanbalī ; qaddama la-hu Muḥammad ibn Sulaymān al-Jarrāḥ ; taḥqīq wa-taʻlīq Jāsim ibn Sulaymān al-Fuhayd al-Dawsarī by Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus, -1641
LCC
  17 2 1988 1988
Hukuman mati ke atas pengedar dadah by Azman Mohd. Noor
DDC/LCC
  16 4 2002 2005
ʻUqūbat al-iʻdām fī al-tashrīʻ al-Miṣrī : taʼṣīlan wa-taḥlīlan by Fiqī, ʻImād
LCC
  16 2 2008 2012
Tercüme-yi siyasetname by Dadah Khalīfah, Kamāl al-Dīn Ibrāhīm ibn Yaḥyá, -1565
LCC
  15 2 1859 1859
Hukuman bunuh pengedar dadah : mengikut siyasah syar'iyyah by Norhasniah Wan Husin, Wan
DDC/LCC
  14 3 2011 2011
Debat hudud dalam politik Malaysia by Kamarul Zaman Haji Yusoff
LCC
  13 1 2000 2000
ʻUqūbat al-iʻdām : dirāsah fiqhīyah muqāranah li-aḥkām al-ʻuqūbah bi-al-qatl fī al-fiqh al-Islāmī by Ghāmidī, Muḥammad ibn Saʻd Āl Sharrāz
DDC/LCC
  12 1 1992 1992
ʻUqūbat al-iʻdām fī al-sharīʻah al-Islāmīyah : dirāsah taḥlīlīyah muqāranah bi-al-qānūn by Kurdī, Ūmīd ʻUthmān
LCC
  11 3 2008 2008
al-Iʻdāmāt fī al-Kuwayt by Shammarī, Ṣabāḥ Lāzim, 1963-
LCC
  11 2 2000 2000
Execution of a teenage girl
DDC/LCC
  8 7 2006 2006
Pidana mati (dalam syari'at Islam) by Ash Shiddieqy, M. Hasbi, Teungku, 1906-
LCC
  8 1 1974 1974
ʻUqūbat al-iʻdām fī al-fiqh wa-al-qānūn al-duwalī by Khaḍrāwī, ʻUqbah
LCC
  7 1 2015 2015
İslâm ceza hukuku'nda ı̂dâmı gerektiren suçlar by Yaşar, Ahmet, 1955-
LCC
  7 1 1995 1995
Rasāʼil ʻulamāʼ al-Islām fī qitāl man istabāḥa Makkah wa-qatala al-anām : mutaḍamminah li-aḥkām al-Khawārij wa-al-bughāh wa-quttāʼ al-ṭuruq
LCC
  7 1 2015 2015
Ijrāʼāt tanfīdh ʻamalīyat al-iʻdām bi-al-shanq fī al-Sūdān by ʻUlwān, ʻAbbās Sulaymān
LCC
  6 1 2016 2016
ʻUqūbat al-iʻdām fī Miṣr : dirāsah naẓarīyah wa-taṭbīqīyah fī ḍawʼ al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-aḥkām al-qānūn al-dawlī li-ḥuqūq al-insān by Ghamrī, Muḥammad
LCC
  6 2 2009 2009
Displaying 1 to 25 of 51
.