Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Buddhist cosmology in art
Displaying 1 to 18 of 18
Title & Author Format Holdings Editions From To
Pulgyo ŭi karam paech'i wa Pulguksa e taehan chaejomyŏng by Chahyŏn
DDC/LCC
  27 3 2009 2009
Phatthanā sangkhom Thai dūai khwāmrū khaočhai Traiphūm . by Phra Thēpwēthī (Prayut)
LCC
  21 13 1443 2015
Rokudō no shisō to bijutsu : kenkyū happyō to zadankai
LCC
  20 3 2007 2007
Jigoku = : Hell by Kajitani, Ryōji, 1947-
LCC
  17 3 2017 2017
Samutphāp traiphūm burān chabap Krung Thon Burī = : Buddhist cosmology Thonburi version by Yim Panthayāngkūn
DDC/LCC
  16 6 1982 1983
Khati khwāmchư̄a Traiphūm læ čhakkrawānwitthayā nai čhittrakam fāphanang Thai by Son Sīmātrang
LCC
  12 4 2013 2016
Sarupphon kānsammanā rư̄ang traiphūmphrarūang : nư̄ang nai ōkātchalō̜ng 700 pī lāisư̄thai phutthasakkarāt 2526 by Prungsī Wanliphōdom
LCC
  10 6 1983 1984
ʻArunnawadīsūt : wādūai kamnœ̄t čhakkrawān læ phūm tāng tāng by Prasit Sǣngthap
LCC
  10 3 2000 2000
Pulgyo misul sasang saron : Pulgyo ch'ŏrhak kwa misulsa ŭi t'onghapchŏk insik by Chahyŏn
LCC
  10 2 2011 2011
Jigokue wandārando : tokubetsuten
LCC
  9 2 2017 2017
Samutphāp Traiphūm chabap Krung Sī ʻAyutthayā-chabap Krung Thon Burī by Thailand.
LCC
  8 2 1999 1999
Gambīr traibhūmi by M., Trāṇe
LCC
  6 2 1996 1996
Traiphūmikathā : chabap Ratchakān thī 9 = Traibhumikatha Buddhist cosmology : the illustrated King Rama IX edition
DDC/LCC
  4 1 2012 2012
Pongŭnsa : Pongŭnsa ŭi sawŏn kujo wa munhwa
DDC/LCC
  4 2 2008 2008
Samutphāp traiphūm : chabap ʻaksō̜n Khō̜m phāsā Thai
DDC
  4 3 1466 2009
Nanto fukkō : Unkei, Kaikei
LCC
  3 2 2001 2005
The changing face of the Buddha : the emergence of the cosmological Buddha icon in late sixth century China by Padayhag, Angela M.
LCC
  2 2 2001 2001
Samutphāp traiphūm chabap ʻaksō̜n Khō̜m phāsā Thai
LCC
  1 1 2009 2009
Displaying 1 to 18 of 18
.