Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Buddhist antiquities--Conservation and restoration
Displaying 1 to 18 of 18
Title & Author Format Holdings Editions From To
Report on the archaeological investigations of Ajina Tepa (2006-2008) : UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project : preservation of the Buddhist monastery of Ajina Tepa, Tajikistan
DDC/LCC
  23 6 2012 2012
78 pī khō̜ng kānraksā sinlapawatthanatham by Thailand.
LCC
  12 3 1988 1989
Han'guk chŏnt'ong sach'al sojang munhwajae. Nam Yangju Hŭngguksa Taeungbojŏn by Yang, Hŭi-je
LCC
  11 2 2012 2012
Bunkazai hogo arinomama by Iwanaga, Hasuyo
LCC
  6 2 1987 1987
Silsangsa ch'ŏlcho yŏrae chwasang : Han'guk chŏnt'ong sach'al sojang munhwajae by Yang, Hŭi-je
LCC
  5 1 2014 2014
Ŭnhaesa samjang t'aenghwa : Han'guk chŏnt'ong sach'al sojang munhwajae by Yang, Hŭi-je
LCC
  5 1 2014 2014
Pukhansan Samch'ŏn saji palgul chosa pogosŏ. Pojon kwahak p'yŏn
DDC/LCC
  5 2 2011 2011
Conserving Buddhist heritage : in honour of Professor Vibha Upadhyaya by Conserving Buddhist Heritage and Role of Museums (Conference) (2017 : Jaipur, India), author
DDC/LCC
  5 1 2017 2017
Henan Xin'an Xiwo shi ku zheng ti ban qian bao hu yan jiu by Chen, Jinliang, 1939-
LCC
  5 2 2019 2019
Iksan Mirŭksaji ch'ult'o yumul ŭi ch'egyejŏgin pojon, kwalli pangan yŏn'gu by O, Yŏng-chʻan
DDC/LCC
  5 3 2012 2012
Pulguksa samch'ŭng sŏkt'ap : kyunyŏl wŏnin chosa, punsŏk yŏn'gu pogosŏ
DDC/LCC
  5 3 2012 2012
SMan ljoṅs 'Brug-gi rdzoṅ gźi khag daṅ lha khaṅ dgon sde'i rten daṅ dṅos spyad-kyi lam srol legs bśad
LCC
  4 3 1995 1996
Saji pojon, chŏngbi kwalli pangan yŏn'gu pogosŏ
LCC
  3 1 2010 2010
Ch'ŏngdamsaji pojon· hwaryong kibon kyehoek surip haksul yŏn'gu pogosŏ by Tŏksŏng Yŏja Hakkyo (Seoul, Korea)
LCC
  2 1 2017 2017
Pulgyo munhwa yusan ŭi pojon kwa chŏnsŭng
LCC
  2 1 1998 1998
Sesata : āgamika punarudaya udesā Sivil Ārakṣaka Balakāyē dāyakatvaya
LCC
  1 1 2015 2015
Taehŭngsa Pungmirŭgam Maae Yŏrae chwasang : chosa pogosŏ / Taehŭngsa, Tongguk Taehakkyo Pangmulgwan
LCC
  1 1 2005 2005
Han'guk Pulgyo misul munhwajae ŭi pojon e kwanhan yŏn'gu : kŏnjomul ioe ŭi munhwajae rŭl chungsim ŭro by Hŏ, Man-il
LCC
  1 1 1987 1987
Displaying 1 to 18 of 18
.