Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afrikaans literature--Study and teaching (Secondary)
Displaying 1 to 18 of 18
Title & Author Format Holdings Editions From To
Die hoërskoolleerling as leser : resepsieteoretiese perspektiewe op die Afrikaanse letterkundeleerplanne vir die sekondêre skoolfase by Bosman, Martjie
DDC/LCC
  33 3 1987 1987
Die hoërskoolleerling en die Afrikaanse verhalende teks : die teoretiese basis van 'n kreatiewe onderrigmetode by De Beer, Anna Cornelia
DDC
  17 5 1994 1994
Die helder woord : letterkunde vir standerd 6 by De Coning, Jacob Alexander
DDC
  12 3 1972 1972
Wereld waar ek woon : outentieke tekste en onderrigmateriaal vir sekondere skole ontwikkel deur skoliere van wes-kaapland by Van der Merwe, Prevot
DDC
  10 3 1990 1990
Kreatiewe letterkunde-onderrig by Van der Merwe, T. (Theunie), 1954-
DDC
  10 3 1991 1991
Die evaluering van Afrikaanse letterkunde in standerd tien (E-Kursus) in die Transvaalse middelbare skole by Mans, Isak Johannes Visser
DDC
  8 5 1900 1973
Literatuuronderwys in Afrikaans op hoërskoolvlak by Rossouw, Elsabè
DDC
  6 4 1972 1972
Treffertekste by Scheepers, Riana
DDC
  6 1 2000 2000
Die integrasie van stelwerk- en letterkunde-onderrig met toespitsing op die media by Le Cordeur, Michael Lucien Arnaud
DDC
  4 4 1991 1992
Die hantering van enkele jeugromans van Barrie Hough : 'n leerder-/lesergerigte benadering by Matthee, Freddie Christiaan
DDC
  3 2 1996 1996
Die opvoedingswaarde van enkele voorgeskrewe Afrikaanse prosawerke vir matriekleerlinge : 'n Christelike perspektief by Greeff, Hendrik Petrus
DDC
  3 3 1990 1990
Die benutting van die strokiesprent in die onderrig van Afrikaanse stelwerk en letterkunde op sekondere skoolvlak by Badenhorst, André
DDC
  3 2 1997 1997
'N Pedagogiese besinning oor die keuse van Afrikaanse voorgeskrewe werke vir skoolgebruik by Bornman, Renske Zwaantje Johanna
DDC
  2 2 1982 1982
Ondersoek na die doeltreffendheid van die eksterne eksaminering van voorgeskrewe letterkunde vir Afrikaans Hoer in die Kaaplandse Senior Sertifikaat by Aucamp, Hennie
DDC
  2 1 1974 1974
Die skryf van ǹ skoolgids vir die bestudering van ouer letterkunde in die graad 12-Afrikaanshuistaalklaskamer by Carney, Terrence Robert
DDC
  2 2 2007 2013
Referensialiteit binne die onderrigkonteks van Afrikaanse literatuur as tweedetaal : 1994 by Van Jaarsveld, Anthea, 1966-
DDC
  1 1 1994 1994
Die Afrikaanse voorgeskrewe boek in Namibiese senior sekondêre onderwys : 1980-1994 by Beukes, Jerry Raymond
DDC
  1 1 1997 1997
Poësie op die hoërskool en die digbekwaamheid van hoërskoolkinders by Pieterse, Rian, 1946-
DDC
  1 1 1933 1933
Displaying 1 to 18 of 18
.