Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = University of South Africa
Displaying 1 to 25 of 313
Title & Author Format Holdings Editions From To
Spes in Arduis : a history of the University of South Africa by Boucher, M. (Maurice), 1922-1987
DDC/LCC
  111 8 1973 1973
The Calendar by University of South Africa
DDC/LCC
  80 25 1883 1994
Generaal Louis Botha op die Natalse front, 1899-1900 by Barnard, C. J. (Christian Johan)
DDC/LCC
  67 10 1900 1970
The University of the Cape of Good Hope and the University of South Africa, 1873-1946 : a study in national and imperial perspective by Boucher, M. (Maurice), 1922-1987
DDC/LCC
  61 8 1970 1974
Effective study by Van Schoor, At
DDC/LCC
  59 7 1992 2010
Die stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy eie skool, : 1652-1939 by Cilliers, D. H. (Daniel Hendrik)
DDC/LCC
  52 11 1900 1953
Navorsingsverslag by University of South Africa
DDC/LCC
  50 7 1987 1989
Die wysbegeerte van Dr. Herman Bavinck by Van der Walt, S. P
DDC/LCC
  32 8 1953 1953
Die Rol van Christoffel J. Brand in Suid-Afrika, 1820-1854 by Botha, H. C. (Hendrik Christoffel)
DDC
  31 7 1973 1982
Summaries of theses accepted by the University of South Africa : Opsommings van tesisse aanvaar deur die Universiteit van Suid-Afrika / Publikasiekomitee
DDC/LCC
  30 1 1959 1959
Verontagsaming van die selfstandigheid van die Maatskappy-regspersoon by Benade, M. L.
DDC/LCC
  30 8 1969 1969
Sielkundige eienskappe van domnormale seuns : <Psychological characteristics of dull-normal boys> by Fouché, Francois Alwyn
DDC/LCC
  29 11 1900 1968
The University of South Africa and its department of library science by De Vleeschauwer, H. J. (Herman Jean), 1899-1977
DDC/LCC
  28 3 1956 1956
Jesus en die kanon van die Ou Testament by Du Plessis, Stephanus J., 1942-
DDC/LCC
  26 10 1949 1958
Die Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1956 : ('n Historiese studie van Sendingwerk onder die kleurlingbevolking van Kaapland by Kriel, C. J. (Cornelius Johannes)
DDC/LCC
  25 14 1961 1992
The University of South Africa and its Department of Library Science by De Vleeschauwer, H. J. (Herman Jean), 1899-1977
DDC/LCC
  20 7 1956 1956
Professor Theo van Wijk
DDC/LCC
  20 2 1988 1988
UNISA
LCC
  19 2 1966 1969
Die verhaalkuns van Sibusiso Nyembezi by Ngcongwane, S. D (Samuel Doggie), 1930-
DDC
  17 9 1981 1981
Die Cape Regiment 1806-1817 : 'n koloniale regiment in Britse diens by De Villiers, J. (Johannes)
DDC
  16 7 1983 1989
Unisa, 1873-2018 : the making of a distance learning university by Manson, Andrew, 1948-
LCC
  16 2 2018 2018
Die reg op privaatheid by Neethling, J.
DDC
  16 8 1904 1976
Enkele aspekte van die monetiseringsproblematiek van die huidige internasionale ekonomiese stelsel by Falkena, H. B., 1945-
DDC
  15 6 1976 1977
Die volkeregtelike integreringsfunksie van die VVO by Strydom, H. A. (Hendrik Andries)
DDC
  15 8 1989 1991
'N Kritiese evaluering van die motiveringshigieneteorie van Herzberg aan die hand van 'n tussenkulturele studie van werksmotivering by Backer, W.
DDC
  14 3 1978 1979
Displaying 1 to 25 of 313
.