Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Zhongshan da xue (Guangzhou, China)
Displaying 1 to 25 of 83
Title & Author Format Holdings Editions From To
Jin dai Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu : Guo li Zhongshan da xue (1924-1937) by Huang, Fuqing
DDC/LCC
  58 3 1988 2011
Shan gao shui chang : Zhongshan da xue wen hua yan jiu = A cultural study of Sun Yat-sen university
DDC
  51 1 2011 2011
Zhongshan da xue xue bao. She hui ke xue ban
LCC
  44 13 1955 1973
The National Sunyatsen university, : a short history by Zhongshan da xue (Guangzhou, China)
DDC/LCC
  43 14 1934 1937
Zhongshan da xue xiao shi, 1924-1949 by Liang, Shan
DDC/LCC
  42 3 1983 1983
Zhongshan da xue gai kuang by Zhongshan da xue (Guangzhou, China)
LCC
  30 9 1957 1994
Zhong da wang shi : yi wei xue ren ban ge shi ji de sui yi by Huang, Tianji
LCC
  28 8 2004 2014
Zou Lu xiao zhang zhi xiao wen ji by Zou, Lu, 1885-1954
DDC/LCC
  28 3 2004 2004
Lao Zhong da de gu shi by Huang, Shizhong, 1960-
DDC/LCC
  26 4 1998 1998
Guo li Zhongshan da xue xian kuang : Minguo 24 nian
LCC
  22 2 ???? ????
Zhongshan da xue xiao shi (1924-2004) by Wu, Dingyu, 1944-
DDC/LCC
  19 4 2006 2006
Guo li Zhongshan da xue cheng li wu shi zhou nian te kan
LCC
  16 5 1974 1974
Zou jin Zhong da by Wu, Dingyu, 1944-
DDC/LCC
  16 3 2000 2000
Guo li Zhongshan da xue yi lan by Zhongshan da xue (Guangzhou, China)
LCC
  13 3 1930 1930
Sun Zhongshan yu Zhongshan da xue
LCC
  13 2 1999 2005
Xiao ying = : Graphic memories of Sun Yat-sen University by Shu, Baoming
LCC
  13 3 2004 2004
Xue shu feng qi yu xian dai zhuan xing : Zhongshan da xue ren wen xue ke shu lun (1926-1949) by Liu, Xiaoyun, 1968-
DDC/LCC
  13 2 2013 2013
Huang Tianji jiao shou cong jiao liu shi zhou nian qing he wen ji
LCC
  12 2 2016 2016
Zhongshan da xue shi gao : 1924-1949 by Huang,Yixiang
LCC
  12 4 1999 1999
Guo li Zhongshan da xue de hui gu yu zhan wang by Guo li Zhongshan da xue xiao you hui (Taipei, Taiwan)
LCC
  12 2 1986 1986
Zhongshan da xue yu xian dai Zhongguo xue shu
LCC
  12 2 2014 2014
Zhongshan da xue zhuan jia xiao zhuan
LCC
  11 3 2004 2004
Guo li Zhongshan da xue ri bao
LCC
  11 4 1927 1936
Kangle hong lou : Zhongguo da xue xiao yaun jian zhu dian fan
DDC/LCC
  10 3 2004 2014
Zhongshan da xue by Zhongshan da xue (Guangzhou, China).
LCC
  9 2 2000 2000
Displaying 1 to 25 of 83
.