Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Church work with youth--Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Displaying 1 to 13 of 13
Title & Author Format Holdings Editions From To
Kerkjeug antwoord
DDC
  12 1 1985 1985
Kerk en kerklike jeugvereniging : 'n preskriptiewe en deskriptiewe besinning oor die bestaansreg, plek en taak van die kerklike jeugvereniging, met besondere verwysing na die Nederduitse Gereformeerde Kerkjeugvereniging by Kemp, James Ignatius
DDC
  12 5 1963 1963
A tot Z handleiding : kerkraad- en ringjeugkommissies : leef vir Christus en sy kerk by De Hart, E. L. (Edward Louis)
DDC
  9 4 1977 1979
Strewershandboek by De Waal, P. (Pieter)
DDC
  8 3 1928 1940
Jeugbediening : handleiding vir die Ned. Geref. Kerk
DDC
  5 4 1989 1990
'N Prinsipieel-empiriese ondersoek na die naskoolse jeug se belewing van die bediening van die Nederduitse Gereformeerde Kerk by Raubenheimer, O. S. H
DDC
  4 3 1984 1985
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk en sy naskoolse jeug. Vorming en geestelike versorging van die naskoolse jeug tot volwaardige, aktiewe lidmate deur die plaaslike gemeente. Proefskrif, etc by Terblanche, D. J. M. (Dirk Johannes Marthinus)
DDC
  4 1 1966 1966
Verslag van die Jeug-Studiekommissie van die Ned. Geref. Kerk vir behandeling deur die Algemene Sinode in sitting, 13 Oktober 1966 e.v.d by Nederduitse Gereformeerde Kerk. Jeug-Studiekommissie
DDC
  3 1 ???? ????
'N Groeimodel vir jeugbediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk by Snyman, Johannes
DDC
  2 1 1993 1993
Handleiding vir die Gemeentekomitee by Nederduitse Gereformeerde Kerkjeugaksie
DDC
  1 1 1983 1983
Organisasiestruktuur en funksionering van die Algemene Jeugkommissie by Nederduitse Gereformeerde Kerk. Algemene Jeugkommissie
DDC
  1 1 1975 1975
'N Prinsipieel-empiriese ondersoek na die naskoolse jeug se belewing van die bediening van die Nederduitse Gereformeerde Kerk by Raubenheimer, Ockie, 1951-
DDC
  1 1 1984 1984
Die aktualiteit van ligte geestelike musiek in die SKJA : lidmaat se geestelike belewing by Holtzhausen, J
DDC
  1 1 1988 1988
Displaying 1 to 13 of 13
.