Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhan yi ji shi : Shanghai wei sheng jian kang xi tong kang ji xin guan fei yan mei ti da ji lu = Fighting against Covid-19 : Shang
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
4
OCLC Work Id:
10980673592
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10980673592
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 362.1962414 4 Web Dewey
Edition: 23 362.1962414 4 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent RA644.C67 4 ClassWeb
.