Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Children's rights--Religious aspects--Islam
Displaying 1 to 25 of 70
Title & Author Format Holdings Editions From To
The child rights in Islam by Al-Minawi, Kawther M.
DDC/LCC
  31 8 1992 1993
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-Islām min al-manẓūr al-nafsī al-ijtimāʻī by Muḥammad, Nāhid ʻAbd al-Wahhāb
DDC/LCC
  29 4 2010 2010
Faṣl al-kalām fī ḥuqūq al-ṭifl wa-al-marʼah fī al-Islām by Furayḥāt, Ḥikmat ʻAbd al-Karīm
DDC/LCC
  24 4 2012 2012
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-niẓām al-Saʻūdī wa-al-mawāthīq al-duwalīyah by Shaykhalī, ʻAbd al-Qādir
DDC/LCC
  23 1 2016 2016
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-Masīḥīyah wa-al-Islām bi-al-muqāranah maʻa Ittifāqīyat al-Umam al-Muttaḥidah li-Ḥuqūq al-Ṭifl by Ḍāhir, Salīm
LCC
  14 2 2004 2004
al-Islām-- wa-ḥuqūq al-ṭifl by Suwaylim, Raʼfat Farīd
LCC
  11 2 2003 2003
Islām men̲ baccon̲ ke ḥuqūq
LCC
  11 1 2016 2016
Ḥuqūq al-ṭifl wa-aḥkāmuhu fī al-fiqh al-Islāmī : dirāsah fiqhīyah muqāranah by Damhūjī, Yāsir Aḥmad ʻUmar
LCC
  11 4 2005 2012
Aḥkām al-iʻtidāʼ ʻalá al-aṭfāl fī al-fiqh al-Islāmī by Ṭuwayriqī, Īmān bint Saʻd ibn ʻAbd Allāh
LCC
  11 2 2016 2016
Ḥuqūq al-ṭifl wa-subul taḥqīqihā fī al-sharīʻah al-Islāmīyah by Muṣṭafá, Ṣābir ʻAlī ʻAbd al-Ḥalīm
LCC
  11 2 2019 2020
Ḥuqūq al-ṭufūlah fī al-Sunnah al-Nabawīyah al-muṭahharah by ʻAbd al-Maʻbūd, Muḥammad Saʻd
LCC
  10 1 2019 2019
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-ittifāqīyāt al-duwalīyah by Muḥammad, Rībuwār Ṣābir
LCC
  10 3 2015 2015
Min tawjīhāt al-sharīʻah fī al-usrah wa-al-mujtamaʻ by Hāshim, Aḥmad ʻUmar
LCC
  10 1 2020 2020
Ḥimāyat ḥuqūq al-ṭifl fī ḍawʼ aḥkām al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-ittifāqīyāt al-dawlīyah by Aḥmad, Wasīm Ḥusām al-Dīn
DDC/LCC
  10 6 2005 2009
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-fiqh al-Ibāḍī : dirāsah muqāranah by ʻUthmān, Muḥammad ʻAbd al-Sattār
DDC/LCC
  9 3 2016 2016
Ḥuqūq al-ṭifl bayna al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-qawānīn al-waḍʻīyah : fī ẓill al-iḥtilāl al-Amrīkī lil-ʻIrāq by Jumaylī, Saʻdī Khalaf Muṭṭalib
DDC/LCC
  8 4 2015 2019
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-mawāthīq al-duwalīyah wa-al-iqlīmīyah wa-fī al-niẓām al-Saʻūdī : dirāsah fiqhīyah muqāranah by ʻAjlān, Jawharah bint ʻAbd Allāh
LCC
  7 3 2015 2015
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-Islām by Khashin, Ḥusayn
LCC
  7 2 2009 2009
Aḥkām istikhdām al-aṭfāl wa-al-intifāʻ bi-mā yakhtaṣṣūna bi-h by Khūfī, Māhir ibn Saʻd ibn ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  7 1 2010 2010
Sharḥ al-ṣudūr fīmā yuʻīn ʻalá fahm qawl Allāh "Yahibu li-man yashāʼ ināthan wa-yahibu li-man yashāʼ al-dhukūr" by Ibn Bint al-Maylaq, Muḥammad ibn ʻAbd al-Dāʼim, 1330 or 1331-1394 or 1395
LCC
  7 1 2020 2020
Children in Islam : their care, upbringing and protection
DDC
  6 4 2005 2005
Oldu da bitti maşallah : tarih, dil, etik ve çocuk hakları açısından sünnet by Göktaş, Kaan, 1983-
LCC
  6 1 2012 2012
Çocuk Hakları Beyannamesi ışığında İslâmda çocuk hakları by Canan, İbrahim
DDC/LCC
  5 3 1980 1981
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-Islām : dirāsah muqāranah fī al-qānūn al-duwalī al-ʻāmm = Child rights in Islam : a comparative study in public international law by Fatlāwī, Suhayl Ḥusayn
LCC
  5 2 2014 2014
Ḥuqūq al-ṭifl fī al-sharīʻah al-Islāmīyah by Abū Qadandash, Bashīr Aḥmad Imḥammad
DDC/LCC
  5 2 2005 2005
Displaying 1 to 25 of 70
.