Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Horror tales, Vietnamese
Displaying 1 to 8 of 8
Title & Author Format Holdings Editions From To
Ai hát giữa rừng khuya by Tchya, 1908-1968
DDC/LCC
  76 13 1942 2015
Người căm thù ruồi : tập truyện ngắn by Nguyễn, Xuân Quang, 1941-
DDC
  40 3 1986 1986
Ba hò̂i kinh dị by Thế Lữ, 1907-1989
DDC/LCC
  36 9 1945 1985
Liêu trai Việt nam by Xuân Tước
DDC/LCC
  29 6 1997 1998
Truyện kinh-dị Hitchcock by Hoàng, Hải Thủy
LCC
  19 5 1970 1992
Ma cỏ : tập truyện ngắn xã hội, kinh dị by Hò̂ Linh, 1939-
LCC
  18 2 1985 1985
Con ma cây vả = : Baydonnet : (giai đoạn trung - cận - hiện đại)
LCC
  6 1 2013 2013
Tập truyện kinh dị by Bùi, Ngọc Khôi
DDC/LCC
  6 1 2019 2019
Displaying 1 to 8 of 8
.