Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Scottish Gaelic drama
Displaying 1 to 11 of 11
Title & Author Format Holdings Editions From To
Dealbh-chluichean Gaidhlig by MacDougall, Hector, 1880-
DDC/LCC
  36 5 1900 1924
Na balaich air Rònaidh: : dealbhchluich airson réidio ann a sia earrainean by MacLeod, Finlay
DDC/LCC
  22 5 1972 1972
Snìomh nan dual : 6 cluichean by Moireach, Iain, 1938-
DDC/LCC
  17 4 2007 2007
Solas na gealaich : deich deilbh-chluich by MacAonghais, Pòl, 1928-
DDC/LCC
  12 3 2001 2001
Èist : sia dealbh-chluichean by Mac'ill'eathain, Donaidh, -2003
DDC/LCC
  11 2 2005 2005
Doras dùinte by Chaimbeul, Catrìona Lexy
DDC/LCC
  7 3 2013 2013
Cuirm an òir : trì dealbhan-cluiche by Caimbeul, Alasdair
DDC/LCC
  6 1 2012 2012
Rath-innis : dealbh-chluich Gaidhealach by MacCormaig, Iain, 1859 or 1860-1947
LCC
  4 1 1924 1924
Beitidh : dealbh-chluich an Gaidhlig agus am Beurla by Caimbeul, Mairi A
DDC
  4 2 1926 1926
Am Mosgladh Mor : dealbh-chluich-ciuil cloinne by MacPhàrlain, Calum, 1853-1931
LCC
  3 1 1925 1925
Cuirm an òir : trì dealbhan-cluiche ; Cuirm an òir, Shakespeare aig an doctair, Strainnsear nan òrduighean by Caimbeul, Alasdair
DDC
  2 1 2012 2012
Displaying 1 to 11 of 11
.