Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Ghost stories, Vietnamese
Displaying 1 to 25 of 136
Title & Author Format Holdings Editions From To
Bóng ma nhà mệ Hóat by Vũ, Bằng, 1913-1984
DDC/LCC
  57 7 1973 1994
Đêm bướm ma : tuyẻ̂n tập truyện ma Việt Nam
DDC/LCC
  30 4 1998 2001
Liêu trai Việt nam by Xuân Tước
DDC/LCC
  29 6 1997 1998
Cõi âm nơi quán cây dương : truyện dài tình cảm liêu trai by Bình Nguyên Lộc, 1914-
DDC/LCC
  29 9 1972 2021
Thung lũng ma : tập truyện ngá̆n by Hò̂ Linh, 1939-
LCC
  23 4 1988 1988
Bãi tha ma hoang lạnh by Người Khăn Trá̆ng, 1942-
DDC/LCC
  19 3 2007 2008
Đêm không trăng : truyện ma by Nguyễn, Ngọc Ngạn
DDC
  19 5 2002 2004
Ma cỏ : tập truyện ngắn xã hội, kinh dị by Hò̂ Linh, 1939-
LCC
  18 2 1985 1985
Trăng ma lầu Việt by Quách Tá̂n, 1910-
DDC/LCC
  16 3 2003 2003
Đêm trong căn nhà hoang : truyện ma by Nguyễn, Ngọc Ngạn
DDC/LCC
  15 2 1998 2010
Bãi đá̂t hoang sau nhà : truyện ma by Nguyễn, Ngọc Ngạn
DDC
  12 2 1999 2004
Xác chết trả thù : (giai đoạn đương đại) : [2]
LCC
  12 1 2013 2013
Ác mộng kinh hoàng by Thạch, Bất Hoại
LCC
  12 2 2008 2008
Ngôi mộ mới đá̆p : truyện ma by Nguyễn, Ngọc Ngạn
DDC
  12 2 1999 2004
Truyện ma làng Hậu Luật by Võ, Văn Trực
LCC
  11 2 2003 2003
Hồ đầu lâu by Thạch, Bất Hoại
DDC
  11 2 2008 2008
Lời nguyè̂n của cô Mơ : truyện ma by Hoàng, Nhật Kim
DDC
  11 2 1999 1999
Bóng người dưới trăng by Nguyễn, Ngọc Ngạn
DDC
  8 1 2000 2000
Kẻ cuò̂ng si : truyện ma by Trọng Nhân
DDC
  8 2 1999 1999
Đồng xu nhuốm máu : truyện kinh dị chọn lọc by Thạch, Bất Hoại
LCC
  7 2 2009 2009
Thay hồn đổi xác
LCC
  5 1 2010 2010
Ma cở : tập truyện ma by Hò̂ Linh, 1939-
LCC
  5 2 2001 2001
Uá̂t khí chưa tan by Mộng Thu
LCC
  5 1 2009 2009
Truyền thuyết ma khỉ by Mộ Trung Nhân
LCC
  5 5 2007 2008
Bóng ma trường áo tím : truyện hư cấu không có thật
LCC
  5 3 2010 2010
Displaying 1 to 25 of 136
.