Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Suspense fiction, Korean
Displaying 1 to 14 of 14
Title & Author Format Holdings Editions From To
Han'guk ch'uri sosŏl kŏlchaksŏn
LCC
  11 1 2012 2012
Han'guk sosŏl ŭi ch'uri kipŏp = : Mystery technique of Korean novel
LCC
  10 1 2014 2014
Suyang Taegun sarin sakŏn : 2008 orhae ŭi ch'uri sosŏl by Han'guk Ch'uri Chakka Hyŏphoe
LCC
  9 3 2008 2008
Ikki : ponkyŏk Han'guksik chanhok sŭrillŏ by Yun, T'ae-ho, 1969-
LCC
  6 2 2008 2010
Kutpai p'aradaisŭ : Kang Chi-yŏng sosŏl by Kang, Chi-yŏng, 1978-
DDC/LCC
  6 4 2009 2009
Ŏrŭn ŭn kwŏllyŏk ida : 2018 orhae ŭi ch'uri sosŏl
DDC/LCC
  5 1 2018 2018
1973-yŏn yŏrŭm, Perŭllin ŭi an'gae
DDC/LCC
  4 2 2015 2015
Milju by Yi, Chŏng-yŏn
DDC
  4 2 2017 2017
Mongnyŏn i p'iŏtta : 2011 orhae ŭi ch'uri sosŏl
LCC
  4 1 2011 2011
Angma nŭn kkum kkuji annŭnda
LCC
  4 1 2010 2010
Kisaenggam : misŭt'ŏri sŭrillŏ SF moŭmjip
DDC/LCC
  3 2 2019 2019
<>
DDC/LCC
  2 2 2012 2012
Sara issŭra
LCC
  1 1 2009 2009
Sich'e yŏp e p'inŭn kkot : Kong Min-ch'ŏl sosŏlchip by Kong, Min-ch'ŏl
LCC
  1 1 2019 2019
Displaying 1 to 14 of 14
.