Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Buddhist sculpture--Inscriptions
Displaying 1 to 8 of 8
Title & Author Format Holdings Editions From To
Buddhist reliquaries from ancient India by Willis, Michael D., 1951-
DDC/LCC
  118 6 2000 2000
Zun gu zhai zao xiang ji da ; : Zun gu zhai tao fo liu zhen by Huang, Jun, 1888-
DDC/LCC
  14 4 1937 1990
Nihon chōkokushi kiso shiryō shūsei. Zōzō meiki hen by Mizuno, Keizaburō, 1932-
LCC
  12 2 2005 2005
Phraphuttharūp Lānnā kap khati Phraphutthasātsanā Mahāyān bǣp Tantra nikāi Watcharayān by Surasawat Suksawat, M.L.
LCC
  12 4 2015 2017
Prachum silāčhārưk phāk thī 2 chabap phisēt : kharuthānīyawān
LCC
  9 1 2014 2014
Kamakura no zaimei chōkoku
LCC
  9 1 1985 1985
Kamakura no itabi
LCC
  5 2 1981 1981
Samdae sŏngsa p'yoch'ung pigak : ttam hŭrŭnŭn pi
LCC
  4 1 2017 2017
Displaying 1 to 8 of 8
.