Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Buddhist marriage customs and rites
Displaying 1 to 12 of 12
Title & Author Format Holdings Editions From To
Brides of the Buddha : nuns' stories from the Avadānaśataka by Muldoon-Hules, Karen, 1952-
DDC/LCC
  532 8 2017 2017
Getting married : Hindu and Buddhist marriage rituals among the Newars of Bhaktapur and Patan, Nepal by Gutschow, Niels
DDC/LCC
  53 5 2012 2012
Pōruvē cāritra sahita Maṅgalāṣṭaka by Perērā, Jī. Es.
LCC
  11 3 1976 1982
The "talking" heart
LCC
  6 3 1968 1971
Customary law of Buddhist marriages in British Burma by Maung Thein
LCC
  5 4 1940 1941
Maṅgala pōruvē cāritra hā asṭaka gāyanaya by Nānāyakkāra, Uḍugama Mōhan Nandana
LCC
  5 1 2015 2015
Khūmư̄ phūa mīa : mī khlōng klō̜n lak tham phūa mīa sưng patibattō̜kan phrō̜m ʻōwat khō̜ng thanachai sētthī sưng patibattō̜kan nāng wisākhā thī čhapai sūtra kūnphūa mī phāsit tāngtāng læ khatitham sưng pen khatitư̄an čhai mo̜kǣ phūa mīa khrō̜ng rư̄an khūan mī wai pračham tūa by Sō̜. Sīyut
LCC
  3 2 1961 1961
A thesis on customary law of Buddhist marriages in British Burma by Thein, Maung
DDC
  3 2 1940 1940
Getting married : Hindu and Buddhist marriage rituals among the Newars of Bhaktapur and Patan, Nepal by Gutschow, Niels
LCC
  3 1 2012 2012
Tirāviṭa Pauttarkaḷ vivāka viḷakkam by Ayōttitācar, 1845-1914
DDC
  2 2 1919 1919
Journal of Ecumenical Studies
LCC
  2 1 1985 1985
Lế-nghi niêm-thúc̛, hôn-nhon̛, tang-tế. by Đại đạo tam kỳ phỏ̂ độ
LCC
  2 2 1935 1935
Displaying 1 to 12 of 12
.