Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Buddhist cave temples--Conservation and restoration
Displaying 1 to 25 of 36
Title & Author Format Holdings Editions From To
Conservation of ancient sites on the Silk Road : proceedings of an international conference on the conservation of grotto sites by International Conference on the Conservation of Grotto Sites (1993 : Mogao Grottoes, Dunhuang)
DDC/LCC
  254 8 1997 2013
Conservation of ancient sites on the Silk Road : proceedings of the second international conference on the conservation of grotto sites, Mogao Grottoes, Dunhuang, People's Republic of China, June 28-July 3, 2004 by Agnew, Neville, 1938-
DDC/LCC
  210 11 2010 2013
The conservation of Cave 85 at the Mogao Grottoes, Dunhuang : a collaborative project of the Getty Conservation Institute and the Dunhuang Academy by Getty Conservation Institute
DDC/LCC
  119 7 2013 2014
Auf Grünwedels Spuren : Restaurierung und Forschung an zentralasiatischen Wandmalereien
DDC/LCC
  39 6 2012 2012
Longmen Shiku bao hu xiu fu gong cheng bao gao
LCC
  30 5 2011 2012
Shi ku si yan jiu
LCC
  30 2 2010 2010
Kumutula qian fo dong bao hu xiu fu gong cheng bao gao
LCC
  28 4 2011 2012
Dunhuang Mogao Ku Beiqu Shiku yan jiu
LCC
  28 3 2011 2011
Beixiangtang shi ku jia gu bao hu gong cheng bao gao by Hebei Sheng gu dai jian zhu bao hu yan jiu suo
LCC
  23 4 2010 2010
Tianlong Shan Shiku bao hu yan jiu by Zuo, Guobao, 1943-2014
LCC
  23 3 2016 2016
Maijishan Shiku huan jing yu bao hu diao cha bao gao shu
LCC
  19 2 2011 2011
Dunhuang yan jiu wen ji. Shi ku bao hu pian by Dunhuang yan jiu yuan (China)
DDC/LCC
  15 2 1993 1993
2005 nian Yungang guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji. Bao hu juan by Yungang Shiku guo ji xue shu yan tao hui (2005 : Shanxi Sheng, China)
LCC
  15 2 2006 2006
Si xiang de peng zhuang : Zhongguo shi ku bao hu li nian de fa zhan by Lü, Ning (Writer on Cultural heritage)
LCC
  13 2 2016 2016
Shi ku si yan jiu = : Study on the cave temples
LCC
  11 3 2010 2010
Shou hu shi ku : shi ku ren su shuo shi ku bao hu de feng xian yu qing huai by Wang,Jinhua
LCC
  11 3 2019 2019
Conservation of ancient sites on the Silk Road : proceedings of an International Conference on the Conservation of Grotto Sites, Mogao Grottoes, Dunhuang, the People's Republic of China, 3-8 October, 1993
DDC/LCC
  11 6 1997 1997
Yun'gang bao hu wu shi nian
DDC/LCC
  8 2 2005 2005
Preliminary report on the safeguarding of the Bamiyan site
LCC
  8 1 2007 2007
Training report on cultural heritage protection : the training course for researchers in charge of cultural heritage protection in Asia and the Pacific 2007 : Vietnam, 28 August-27 September 2007, Nara, Japan
DDC/LCC
  7 6 2005 2009
Conservation of ancient sites on the Silk Road : proceedings of an international conference on the conservation of grotto sites : conference organized by the Getty Conservation Institute, the Dunhuang Academy, and the Chinese National Institute of Cultural Property : Mogao Grottoes, Dunhuang, the People's Republic of China, 3-8 October 1993
DDC
  6 1 1997 1997
Longmen Shiku bao hu yu di xue yan jiu by Yang, Gangliang
LCC
  4 2 2021 2021
Entwicklung und Erprobung von Konservierungstechnologien für Kunst- und Kulturgüter der Provinz Shaanxi, VR, China : ein Forschungsprojekt des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und des Ministeriums für Kulturgüter der Provinz Shaanxi : Jahresbericht 1992 by Konferenz zur Chinesisch-Deutschen Zusammenarbeit in der Denkmalpflege (2nd : 1993 : Munich, Germany)
LCC
  3 1 1993 1993
Conservation of ancient sites on the Silk Road : October 3-8, 1993, Mogao grottoes at Dunhuang : abstract & programs by International Conference on the Conservation of Grotto Sites (1993 : Tun-huang, China)
LCC
  3 2 1993 1993
Bin Xian Da fo si shi ku yan jiu yu bao hu
LCC
  3 1 2010 2010
Displaying 1 to 25 of 36
.