Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Polish people--Migrations
Displaying 1 to 16 of 16
Title & Author Format Holdings Editions From To
POLISH FAMILIES AND MIGRATION SINCE EU ACCESSION by White, Anne, 1959-
DDC/LCC
  532 18 2010 2017
Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, 1890-1891 by Kula, Witold
DDC/LCC
  66 11 1973 2019
Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku : Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini : zarys problemu by Praszałowicz, Dorota, 1955-
DDC/LCC
  22 3 2004 2004
Quel avenir pour la Polonia? : témoignage et réflexions by Frackowiak, Pierre
DDC/LCC
  17 5 2019 2019
Polska emigracja zarobkowa w latach 1870-1939 : praktyka i refleksja by Kraszewski, Piotr
LCC
  14 5 1995 1995
Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku = : The Polish immigrants in the social space of London at the turn of the 21st century by Gałka, Jadwiga
DDC/LCC
  12 3 2016 2016
Słownictwo wileńskie na Pomorzu Zachodnim by Węgorowska, Katarzyna
LCC
  11 4 2000 2000
Polscy artyści plastycy w Kanadzie 1939-1989 by Szrodt, Katarzyna
LCC
  10 3 2020 2020
Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975-1994 by Iglicka, Krystyna
LCC
  10 3 1998 1998
Wychodźstwo na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1920 : materiały XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie : Nowy Jork, 4-8 października 2017 by Stała Konferencja Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie. Sesja
DDC/LCC
  6 5 2018 2018
Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej : synteza badawcza by Szajnowska-Wysocka, Alicja
LCC
  6 3 1999 1999
Politycy i artyści : materiały XXXVIII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie : Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 14-18 września 2016 by Stała Konferencja Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie. Sesja
DDC/LCC
  6 4 2017 2017
Współczesna emigracja Polaków : aspekty demograficzne i społeczno-ekonomiczne zewnętrznego procesu migracyjnego ludności Polski lat osiemdziesiątych XX wieku by Latuch, Mikołaj
LCC
  5 2 1996 1996
Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku : Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini by Praszałowicz, Dorota, 1955-
DDC/LCC
  1 1 2004 2004
Współczesna emigracja Polaków : aspekty demograficzne i społeczno-ekonomiczne zewne̜trznego procesu migracyjnego ludności Polski lat osiemdziesia̜tych XX wieku by Latuch, Mikołaj
LCC
  1 1 1996 1996
Z kresów na krańce świata : historia nie tylko rodzinna by Wojkowska, Teresa
DDC
  1 1 2014 2014
Displaying 1 to 16 of 16
.