Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Polish people--Education
Displaying 1 to 25 of 65
Title & Author Format Holdings Editions From To
Türkische Jugendliche und Aussiedlerkinder in Familie und Schule : theoretische und empirische Beiträge der Pädagogischen Forschung
LCC
  66 4 1991 1991
Die preussisch-deutsche Schulpolitik gegenüber der polnischen Minderheit in der Zwischenkriegszeit und der Aufbau eines polnischen Minderheitsschulwesens in Preussen unter besonderer Berücksichtigung des Regierungsbezirks Allenstein 1919 - 1939 by Helbing, Lieselotte
LCC
  64 10 1995 1996
Gramatyka języka polskiego z ćwiczeniami : rok III : podręcznik praktyczny dla szkół parafialnych w Ameryce by Szopiński, Dominik (1883-1984)
LCC
  61 17 1913 1917
Wypisy polskie : dla klasy drugiej szkół gimnazyalnych i realnych by Próchnicki, Franciszek
DDC/LCC
  39 18 1890 1918
Wielcy pisarze Polscy : krot́ki zarys pisḿiennictwa polskiego by Wojciechowski, Konstanty, 1872-1924
DDC/LCC
  36 7 1943 1948
Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950 by Draus, Jan
LCC
  36 7 1993 1993
Polskie drogi emigracyjne : emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848 by Konarska, Barbara
DDC/LCC
  31 7 1986 1986
Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939 by Chałupczak, Henryk
LCC
  30 5 1996 1996
Wilno jako ognisko oświaty w latach próby : świadectwa o szkole lat 1939-1945 by Feliksiak, Elżbieta
LCC
  27 2 1991 1991
Dzieje narodu polskiego : dodatek historyczny lat ostatnich : dodatek o Polakach w Ameryce by Chociszewski, Józef, 1837-1914
LCC
  27 10 1888 1910
Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku by Kucharski, Władysław
DDC/LCC
  26 6 1994 1994
Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915 by Walasek, Stefania
LCC
  24 8 2002 2003
Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską 1643-1848 by Adamczyk, Mieczys·law
LCC
  23 4 1995 1995
Polacy w Kazachstanie jako środowisko wychowawcze by Rykowska, Natalia
DDC/LCC
  21 5 2015 2017
Wypisy polskie dla klasy trzeciej szkół gimnazyalnych i realnysh by Czubek, Jan, 1849-1932
DDC/LCC
  21 7 1895 1918
Wilno jako ognisko oświaty w latach próby : 1939-1945 by Feliksiak, Elżbieta
LCC
  18 3 1994 1994
Masters, teachers and pupils : Polish education abroad : a lecture by Miodunka, Władysław
DDC/LCC
  17 4 1994 1994
Oświata polska na Rusi w czasie Wielkiej Wojny by Kornecki, Jan
LCC
  14 9 1922 1937
The Poles in Ireland : ten years of Polish School in Dublin = Polacy w Irlandii : dziesięć lat Polskiej Szkoły w Dublinie
DDC
  14 2 2017 2017
Batignolles 1842-1874 : edukacja Wielkiej Emigracji by Pugacewicz, Iwona
DDC/LCC
  14 4 2017 2017
Wychowanie Polaków na zesłaniu w ZSRR by Stopikowska, Małgorzata
LCC
  13 3 2001 2001
Bajki i przypowieści : Wybór by Krasicki, Ignacy, 1735-1801
LCC
  12 7 1779 1931
Młodzież Andersa : Wojskowe Szkoły Junaków 1941-1947 by Radecki, Henry
DDC/LCC
  12 4 2018 2018
Rodzina polska na zesłaniu w ZSRR : studium pedagogiczne by Stopikowska, Małgorzata
LCC
  11 3 2000 2000
Stan edukacji i oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii by Siomkajło, Alina
LCC
  11 3 2003 2003
Displaying 1 to 25 of 65
.