Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Nanhai shen miao (Guangzhou Shi, China)
Displaying 1 to 13 of 13
Title & Author Format Holdings Editions From To
Guo jia ji si yu hai shang si lu yi ji : Guangzhou Nanhai shen miao yan jiu by Wang, Yuanlin, 1968-
DDC/LCC
  42 5 2006 2006
Nanhai shen miao yu bo luo dan by Huang, Miaozhang
DDC/LCC
  18 2 2011 2011
Nanhai shen miao bei ke ji = : Nanhai shenmiao beikeji by Huang, Zhaohui
LCC
  16 2 2014 2014
Ling nan fei wu zhi wen hua yi chan bao hu yan jiu : dong man gu shi "Bo luo dan" miao hui by Lei, Ying
LCC
  12 5 2013 2013
Nanhai shen miao wen xian hui ji
LCC
  11 3 2008 2008
Nanhai shen miao by Wang, Chuan, 1947-
LCC
  10 3 2002 2002
Nanhai shen miao by Huang, Miaozhang
LCC
  8 3 2005 2005
Nan hai shen miao min jian gu shi
LCC
  7 2 2007 2007
Hai shang si chou zhi lu wen hua ming zhu. Nan hai shen miao by Guang zhou shi huang pu qu wen hua guang dian xin wen chu ban ju
LCC
  5 3 2015 2015
Nanhai shen miao gu yi zhi gu ma tou = : Ancient relics and jetties of the god of the Southern sea temple
LCC
  3 1 2006 2006
Bo luo wai ji by Cui, Dinglai
LCC
  2 1 2017 2017
Nanhai shen miao hua gu jin = : Nanhai shenmiao hua gujin
LCC
  2 2 2014 2014
Temple of the South Sea God in Guangzhou by Cheng, Jianjun, 1957-
LCC
  1 1 2018 2018
Displaying 1 to 13 of 13
.