Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Ẓāhir Shāh, King of Afghanistan, 1914-2007
Displaying 1 to 16 of 16
Title & Author Format Holdings Editions From To
An informal talk with King Mohammad Zahir of Afghanistan by Dupree, Louis, 1925-1989
DDC/LCC
  7 1 1963 1963
Ẓāhir Shāh da gaz̤āwat pah talah kṣhe : majmūʻah-yi magālāt
LCC
  7 1 1985 1985
Afghanistan, the making of U.S. policy, 1973-1990
LCC
  5 1 2000 2000
The once and future king? : from the secret files on King Zahir's reign in Afghanistan, 1970-1973
LCC
  5 1 2001 2001
Da Afghānistān millat pakhwānī Bādshāh Ẓāhir Shāh ghwāṛī by Āzād, Abū al-Wafā, 1936-
LCC
  5 1 1990 1990
Vaqāyiʻ-i muhim-i Afghānistān dar 40 sāl-i salṭanat-i Muḥammad Ẓāhir Shāh : az sāl-i 1312 ilá 1352 = (1933-1973) by Amīnī, Muḥammad ʻAẓīm
LCC
  5 1 2017 2017
Afghānistān fī ʻahd al-Malik Muḥammad Ẓāhir Shāh by Rabīʻī, Mayy Fāḍil Majīd
LCC
  4 1 2017 2017
Bi-shumā ay farzandān-i mīhan-i ʻazīz! by ʻOmar, Muḥammad
LCC
  2 1 2010 2010
Shāh dar dil-i kishvar : khāṭirahʹī az musāfarat-i davāzdah rūzah-ʼi Aʻlīḥaz̤rat Muʻaẓẓam Humāyūnī, az '11' tā '23' Asad sāl-i 1345 H. Sh
LCC
  1 1 1966 1966
Shumārih-yi favq al-'ādah-yi majallah-yi "bikhān va bidān," bi-munāsibat-i )49( sālgarih-yi istiqlāl-i vaṭan-i 'azīz
LCC
  1 1 1947 1947
Aʻlīḥaz̤rat-i Humāyūnī va ʻAlīyāḥaz̤rat az Az̤lāʻ-i Muttaḥidah-i Amrīkā daydan mīfirhāynd
LCC
  1 1 1964 1964
Sayr-i taḥavvul-i qaz̤ā dar ʻaṣr-i Aʻalīḥaz̤rat Muḥammad Ẓāhir Shāh 1312-1343 H.Sh by Ḥasanʹzādah, Muḥammad Nāṣir
LCC
  1 1 2016 2016
Muḥammad Ẓāhir Shāh : payāmʹhā, muṣāḥabahʹhā va bayānīyahʹhā-yiʹshān dar dahah-ʼi jihād by Ashraf, Aḥmad Bak̲h̲tiyār, 1935-
LCC
  1 1 1990 1990
An informal talk with King Mohammad Zahir of Afghanistan by Dupree, Louis, 1925-1989
LCC
  1 1 1963 1963
Nigāhī mukhtaṣar bih gūshah-ʼi az janāyāt-i Ẓāhir Shāh
LCC
  1 1 1983 1983
Pakhwānay pāchā Muḥammad Ẓāhir Shāh : Loyah jirgah, solah, dimūkrāsī by Nangyāl, Shuhrat
LCC
  1 1 2000 2000
Displaying 1 to 16 of 16
.