Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = China--Baiyun Qu (Guangzhou Shi)
Displaying 1 to 25 of 35
Title & Author Format Holdings Editions From To
Guangzhou Shi Baiyun Qu ren min dai biao da hui zhi by Guangzhou Shi Baiyun Qu ren min dai biao da hui zhi bian zuan xiao zu
LCC
  9 7 1996 1996
Guangzhou Shi Baiyun Qu si fa xing zheng zhi by Xie, Jing
LCC
  9 4 1994 1994
Guangzhou Shi Baiyun Qu tong ji zhi by Guangzhou Shi Baiyun qu tong ji ju di fang zhi bian zuan zu
LCC
  8 7 1949 1996
Guangzhou Shi Baiyun Qu liang shi zhi by Su, Guoyan
DDC/LCC
  8 6 1949 1995
Guangzhou jing : Guangzhou Baiyun wen hua zhong xin cheng shi she ji gou xiang = Guangzhou Well by Zhu, Wenyi, 1963-
LCC
  8 2 2011 2011
Sanyuan Li kang Ying dou zheng ji shi by Guangzhou Shi Baiyun Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi
LCC
  7 2 1991 1991
Guangzhou Shi Baiyun Qu zhi, 1996-2000
LCC
  6 2 2012 2012
Guangzhou Shi wen wu pu cha hui bian. Baiyun Qu juan
LCC
  5 2 2008 2008
Baiyun nian jian
LCC
  5 2 2004 2004
Guangzhou Shi Baiyun Qu qian zhi (1840-1949 zi liao hui bian)
LCC
  4 1 1994 1994
Baiyun Qu hua qiao gang ao zhi by Guangzhou Shi Baiyun Qu gui guo hua qiao lian he hui
LCC
  4 3 2000 2000
Guangzhou Shi Baiyun Qu 1990 nian ren kou pu cha zi liao : (dian zi ji suan ji hui zong)
LCC
  3 2 1991 1991
Ji yang jiang shi yi long zu pu bian ji : Fu jiang xing shi liao
LCC
  2 2 2012 2012
Baiyun wen shi
LCC
  2 2 1987 1987
Baiyun xie ying = : Baiyun xieying by Guangzhou Shi Baiyun Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui
LCC
  2 2 2003 2003
Guang zhou shi bai yun qu jun shi zhi : 1840-2005
LCC
  2 2 2009 2009
Guangzhou Shi Baiyun Qu shui li zhi (1991-2000)
LCC
  2 1 2006 2006
Guang zhou shi bai yun qu gong shang xing zheng guan li zhi
LCC
  2 2 1996 1998
Baiyun Qu cai zheng shui wu zhi by Guangzhou Shi Baiyun Qu cai zheng ju di fang zhi bian xie zu, [Editor]
LCC
  2 2 1996 1996
Baiyun shi ci xuan ji
LCC
  2 2 1986 1986
Huang po dong ji : Yi juan by Sheng, Mo
LCC
  2 2 1891 2015
Guangzhou Shi Baiyun Qu tu di li yong zong ti gui hua shuo ming (2010-2020 nian) : (song shen gao) by Baiyun Qu (Guangzhou Shi, China)
LCC
  1 1 2010 2010
Zhongguo gong chan dang Guangzhou Shi Baiyun Qu 78 nian ji shi (1923-2001)
LCC
  1 1 2001 2001
Guangzhou Shi Baiyun Qu zhen ji tu di li yong zong ti gui hua (1993-2010 nian)
LCC
  1 1 1997 1997
Zhongguo gong chan dang Guangzhou Shi Baiyun Qu zu zhi shi zi liao
LCC
  1 1 2000 2000
Displaying 1 to 25 of 35
.