Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Panjshir
Displaying 1 to 13 of 13
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sukhan va sukhanʹsarāyān-i Panjshīr by Naʹzhand, Katāl, 1959 or 1960-
LCC
  6 1 2015 2015
5 sh y r va shakhṣiyathā-yi ʻilmī va adabī by Navābī, Ghulām Ḥabīb
LCC
  4 1 2013 2013
The pretty side of war : Panjshir Valley, Afghanistan by Smith, Doyle V
LCC
  2 1 2013 2013
Tārīkh, farhang va mubārazah-yi mardum-i Panjshīr by Panjshīrī, Dastagīr, 1933-
LCC
  6 1 2012 2012
Farhang-i ʻāmiyānah-yi Panjshīr by Aḥadī, Faz̤l Aḥad, 1980 or 1981-
LCC
  6 1 2011 2011
Afghanistan transition : missing variables by International Council on Security and Development
LCC
  3 3 2010 2010
Asāsnāmah-i Shūrā-yi ʻĀlī-i Panjshīr by Masʻūd, Aḥmad
LCC
  9 1 2009 2009
Panjshīrīyān va yādvārah-yi raftahʹhā by Aḥadī, Faz̤l Aḥad, 1980 or 1981-
LCC
  8 1 2009 2009
Panjshīr az dīdgāh-i muʼarrikhīn
DDC/LCC
  11 1 1999 1999
Pandzhsher v 1975-1990 godakh glazami afganskogo istorika by Grigorʹev, S. E. (Sergeĭ Evgenʹevich)
DDC/LCC
  24 2 1997 1997
Panjshīr dar dawrān-i jihād by Manṣūr, ʻAbd al-Ḥafīẓ
LCC
  23 2 1990 1990
The present situation in and around Panjshir by Esʿhaq, Mohammad
LCC
  1 1 1985 1985
Panjshir - the seventh offensive by Society for Central Asian Studies
DDC/LCC
  10 5 1984 1985
Displaying 1 to 13 of 13
.