Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = China--Zengcheng Qu (Guangzhou Shi)
Displaying 1 to 25 of 71
Title & Author Format Holdings Editions From To
Zengcheng Xian zhi : Guangdong Sheng : [20 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan] by Xiong, Xueyuan
LCC
  36 8 1820 1974
Zengcheng xian zhi by Zengcheng Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
DDC/LCC
  32 4 1995 1995
Zengcheng New Zealanders : a history for the 80th anniversary of the Tung Jung Association of NZ Inc
DDC/LCC
  30 3 2006 2007
Zengcheng fang yan zhi by He, Weitang
LCC
  17 2 1993 1993
Jiajing Zengcheng xian zhi : Guangdong : [19 juan by Zhang, Xing
LCC
  16 2 ???? ????
Zengcheng Xian di ming zhi
LCC
  13 3 1989 1989
Har Gee Chans in New Zealand = : xxx : Har Gee Chans Reunion Committee, 2014 celebrating the arrival of wives and children in New Zealand 75 years ago by Wong, Helen
DDC
  11 2 2014 2014
Kangxi Zengcheng Xian zhi by Chen, Huibi
LCC
  11 3 1686 2003
Zengcheng xian shui li zhi by Zengcheng Xian (China).
DDC/LCC
  11 6 1990 1990
Zengcheng wen shi
LCC
  10 2 1987 1987
Jiajing Zengcheng xian zhi : Guangdong. Jiajing Deqing zhou zhi : Guangdong
DDC/LCC
  10 2 1990 1990
Zengcheng jing ji fa zhan yan jiu by Jiang, Jiaqi
LCC
  10 4 1993 1993
Zengcheng di ming da quan
LCC
  8 2 1993 1993
Wei yuan feng cai : Zheng xie Jieyang Shi Roncheng Qu di yi jie wei yuan hui bian by Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. [Editor]
LCC
  8 7 1991 1999
Zengcheng Shi ren min dai biao da hui zhi by Zengcheng Shi ren min dai biao da hui zhi bian zuan wei yuan hui
LCC
  8 5 2003 2003
Huafeng si zhi by Jianchuan, Shi
LCC
  6 1 2006 2006
Zengcheng nian jian
LCC
  6 3 1997 1997
Zhong gong Zengcheng dang shi da shi ji : min zhu ge ming shi qi
LCC
  4 1 1989 1989
Zengjiang nu tao by Liang, Duanwen
LCC
  4 2 1991 1991
Zengcheng Xian guo min jing ji ji hua zhi
DDC/LCC
  4 2 1991 1991
Zengcheng jin shi lu by Li, Baozhong, 1974-
LCC
  4 1 1986 1986
Guangdong Sheng Zengcheng Shi cheng shi gui hua : 1994-2010 = The city planning of Zengcheng Guangdong by Guangdong Sheng Zengcheng Shi cheng shi gui hua ju
LCC
  4 2 1995 1995
She zeng ming ren xun ji lu
DDC/LCC
  4 2 1995 1995
Guangzhou Shi wen wu pu cha hui bian. Zengcheng Shi juan
LCC
  4 2 2008 2008
Minguo Zengcheng Xian zhi
LCC
  3 1 1921 1921
Displaying 1 to 25 of 71
.