Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Denmark--Fyn
Displaying 1 to 25 of 231
Title & Author Format Holdings Editions From To
Denmark by Elliott, Mark, 1963-
DDC/LCC
  390 13 2012 2018
Denmark by Witkowska, Monika
DDC/LCC
  272 4 2005 2015
Kort underretning om ager-dyrkning og andet : som henhører til land-væsenet overalt i Dannemark, i sær udi Siælland og Fyn by Torm, Erik Jensen, 1684-1764
DDC/LCC
  146 12 1757 1762
Der Trachtschmuck der älteren römischen Kaiserzeit im Gebiet zwischen unterer Elbe und Oder und auf den westlichen dänischen Inseln : Brandenburg, Mecklenburg, Fünen, Langeland, Lolland by Gebühr, Michael
DDC/LCC
  99 14 1971 1976
Fyn i oldtiden by Albrectsen, Erling
LCC
  66 9 1974 1974
A visit to Funen with Hans Christian Andersen by Jacobsen, Hans Henrik
DDC/LCC
  53 18 1966 1986
Tanggård gods 1553-1559 : adelig godsdrift i Danmark i det 16. århundrede by Hornbeck, Knud
DDC/LCC
  52 12 1979 1980
Fra landsby til soveby : landbebyggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige forudsætninger på Fyn 1770-1965 by Møller, Per Grau
LCC
  48 11 1990 1990
De fynske landsbyers historie i dyrkningsfællesskabets tid by Porsmose, Erland
LCC
  47 8 1987 1987
Fynske minder
DDC/LCC
  47 11 1951 1970
Lonely Planet Denmark by Lonely Planet
DDC/LCC
  46 7 2012 2018
Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660 by Blomberg, Åge Fasmer, 1904-
DDC/LCC
  46 10 1970 1973
Den regulerede landsby : studier over bebyggelsesudviklingen på Fyn i tiden fra ca. 1700 til ca. 1000 e. Kr. fødsel by Porsmose, Erland
DDC/LCC
  45 14 1981 1981
Lensbesidderen som amtmand : studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849 by Dombernowsky, Lotte
DDC/LCC
  44 12 1983 1983
Folketro og festskik, : særlig fra Fyn (1734) by Bircherod, Jacob, 1693-1737
DDC/LCC
  43 8 1936 1936
Fünen als Siedlungsraum : Siedlungsgeographie einer dänischen Landschaft by Munck, Elisabeth, 1907-
DDC/LCC
  43 12 1936 1936
Bidrag til Odense byes ældre historie : i chronologisk orden by Vedel Simonsen, Lauritz Schebye, 1780-1858
LCC
  43 9 1841 1842
Ømålsordbogen : en sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer by Københavns universitet. Institut for dansk dialektforskning
LCC
  43 18 1992 2006
Die Schwertriemenbügel aus dem Vimose (Fünen) : zur Typologie der Schwertriemenbügel der römischen Kaiserzeit im Barbarikum und in den römischen Provinzen by Carnap-Bornheim, Claus von
LCC
  41 11 1991 1991
Fjelstedgården : Fjeldstedgården i Den fynske Landsby under driftsfællesskab og efter udskiftning 1680-1900 by Pedersen, Finn Stendal
LCC
  40 11 1985 1985
Models for analysis mixed crop and cattle farms : basic techno-economic data : South-East Leinster (Ireland), West Cambridgeshire (United Kingdom), Fünen (Denmark) by Commission of the European Communities
DDC/LCC
  39 10 1975 1976
Funen, the heart of Denmark : an account
DDC/LCC
  38 1 1980 1980
Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede by Larsen, Svend, 1905-1964
DDC/LCC
  37 14 1965 1965
Politik på skinner : lokalbanespørgsmålet og Nordfyns privatbaner i dansk trafikpolitik ca. 1920-1970 by Ousager, Steen Michael
LCC
  36 8 1988 1988
Brenderup-målet, : Nordvestfyn by Jensen, Henrik, 1961-
LCC
  36 15 1918 1938
Displaying 1 to 25 of 231
.