Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Nīmrūz
Displaying 1 to 11 of 11
Title & Author Format Holdings Editions From To
Die Balūč in Afghanisch-Sīstān : Wirtschaft und sozio-politische Organisation in Nīmrūz, SW-Afghanistan by Orywal, Erwin
DDC/LCC
  76 9 1982 1982
Die Taliban im Land der Mittagssonne : Geschichten aus der afghanischen Provinz : Erinnerungen und Notizen by Pahwal, Abdul Rahman
DDC/LCC
  45 3 2004 2005
Love songs and trance music from Balochistan by Surizehi, Abdulrahman
LCC
  12 6 2006 2012
Dawlat-i mustaqill-i Nīmrūziyān, Afghānistān by Maḥmūd, Shāh Maḥmūd
LCC
  8 1 1997 1997
Masʼalah-yi Nīmrūz : naqdī bar siyāsat-i Birītāniyā dar janūb-i sharqī-i Īrān az dawrah-yi Nāṣirī tā taʼsīs-i pulīs-i junūb-i Īrān by Tawḥīdī, Amīn Riz̤ā, 1969 or 1970-
LCC
  6 1 2009 2009
Raṣadʹkhānah-i Nīmrūz : mabdā-i gāhshumārī dar jahān-i bāstān by Ghiyās̲ʹābādī, Riz̤ā Murādī
LCC
  2 1 2000 2000
Taṣvīrī az zindagānī-i mardum-i Balūch dar Nīmrūz va Hilmand-i suflʹa ; qabl az Inqilāb-i Sawr by Amīrī, Ghulām Raḥmān
LCC
  2 1 1986 1986
Governance structures in Nimroz Province by Wordsworth, Anna
LCC
  2 1 2010 2010
Nimroz : provincial handbook : a guide to the people and the province
LCC
  2 1 2010 2010
Raṣadḫāna-i Nīmrūz : mabdaʾ-i gāhšumārī dar ǧahān-i bāstān = Zoroaster calendar building by Murādī Ġiyāṯābādī, Riḍā 1963-
LCC
  1 1 2000 2000
Afghanistan atlases : Nīmrōz province by Great Britain. Defence Geographic Centre
LCC
  1 1 2010 2010
Displaying 1 to 11 of 11
.