Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Afghanistan--Balkh
Displaying 1 to 25 of 63
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sacred landscape in medieval Afghanistan : revisiting the Faḍa'il-i Balkh by Azad, Arezou, 1970-
DDC/LCC
  384 13 2013 2014
Monuments préislamiques d'Afghanistan by Dagens, Bruno
DDC/LCC
  156 17 1964 1964
An Afghan village : Aq kupruk, Northern Afghanistan
DDC/LCC
  143 11 1974 2004
The "ancient supremacy" : Bukhara, Afghanistan, and the battle for Balkh, 1731-1901 by Lee, Jonathan L.
DDC/LCC
  140 12 1996 1996
Afghanistan : preserving historic heritage
DDC/LCC
  96 4 2017 2017
FADA'IL-I BALKH, OR THE MERITS OF BALKH : annotated translation with by Azad, Arezou, 1970-
DDC/LCC
  43 3 2020 2021
Pozdnesrednevekovyĭ Balkh : materialy k istoricheskoĭ topografii goroda v XVI-XVIII vv by Mukhtarov, A. (Akhror)
LCC
  39 5 1980 1980
Balkh in the late Middle Ages by Mukhtarov, A. (Akhror)
DDC/LCC
  38 5 1993 1993
Tārīkh al-muḥaddithīn bi-Balkh wa-al-wāridīn ʻalayhā by Ibn Amān Allāh, Iḥsān Allāh
DDC/LCC
  22 2 2014 2014
Jughrāfiyā-yi tārīkhī-yi Balkh va Jayḥūn va muz̤āfāt-i Balkh by Miftāḥ, Ilhāmah
LCC
  21 2 1997 1997
Faz̤āʼil-i Balkh by Wāʻiẓ al-Balkhī, Abū Bakr ʻAbd Allāh ibn ʻUmar, active 12th century
DDC/LCC
  20 1 1971 1971
Faḍā'il-i Balkh, or "The merits of Balkh" by al-Wā'iz, Abū Bakr ʻAbd Allāh,
DDC/LCC
  20 3 2021 2021
Mashāyikh Balkh min al-Ḥanafīyah wa-mā infaradū bi-hi min al-masāʼil al-fiqhīyah by Mudarris, Muḥammad Maḥrūs ʻAbd al-Laṭīf
LCC
  20 2 1978 1978
Opium poppy and informal credit by Pain, Adam
LCC
  18 3 2008 2008
Water management, livestock and the opium economy : opium poppy cultivation in Kunduz and Balkh by Pain, Adam
LCC
  18 5 2006 2007
Waqf at Balkh : a study of the endowments at the shrine of ʻAlī Ibn Abī Tālib by McChesney, R. D., 1944-
DDC/LCC
  18 11 1973 1985
Murād-i murīd by Navābī, Ghulām Ḥabīb
LCC
  17 3 2004 2004
Balkh : kuhantarīn shahr-i Īrānī-i Asiyā-yi Markazī dar qurūn-i nukhustīn-i Islāmī by Mashāyikh Farīdanī, Āzarmīdukht
LCC
  16 2 1997 1997
Tārīkh-i ʻulamā-yi Balkh by Raḥmānī Valavī, Mahdī, 1958 or 1959-
LCC
  13 1 2004 2004
Balkh dar tārīkh va adab-i Pārsī by Mīr ʻĀbidīnī, Abū Ṭālib
LCC
  11 2 1992 1992
Sylloge numorum Arabicorum, Tübingen / 14 : c = 3. Balh und die Landschaften am oberen Oxus by Universität Tübingen
DDC
  11 6 2002 2002
Balkh dar tārīkh va adab-i Fārsī by Mīr ʻĀbidīnī, Abū Ṭālib
LCC
  11 1 1992 1992
Darʹāmadī bar zabān-i Balkhī = : Introduction to Bactrian language by Jaafari-Dehaghi, Mahmoud
LCC
  10 1 2013 2013
Fazaíl-i Balkh : Muállif bih zaban-i árabi Abu Bakr ibn Ábd Allah ibn Davud Vaíz Balkhi; tarjumah-í farsi Ábd Allah Muhammed ibn Muhammad ibn Husayn Husayni Balkhi. [Ed.] Ábd al Hayy Habibi by Abu Bakr Ábd Allah ibn Davud Vaíz Balkhi, active 13th century
DDC/LCC
  9 2 1971 1971
Zamīnahʹhā va ʻavāmil-i gustarish-i Tashayyuʻ dar ḥawzah-i Balkh az āghāz tā ḥamlah-i Mughūl by Mīr Ḥusaynī, Sayyid ʻAlī Naqī, 1971 or 1972-
LCC
  9 2 2016 2017
Displaying 1 to 25 of 63
.