Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Hawaiian cosmogony
Displaying 1 to 20 of 20
Title & Author Format Holdings Editions From To
The Kumulipo, : a Hawaiian creation chant by Beckwith, Martha Warren, 1871-1959
DDC/LCC
  508 28 1951 2021
The Kumulipo : an Hawaiian creation myth by Liliuokalani, Queen of Hawaii, 1838-1917
DDC/LCC
  75 6 1897 2021
Na-kupuna; : the Hawaiian legend of creation by Hayne, Julien Darwin
DDC/LCC
  54 7 1893 2018
A Kumulipo of Hawai'i : comments on lines 1 to 615 of the Origin Chant by Charlot, John
DDC/LCC
  30 5 2014 2014
Kumulipo, the Hawaiian hymn of creation by Johnson, Rubellite Kawena
DDC/LCC
  28 3 1981 1981
Creation of the World According to Hawaiian Tradition by Liliuokalani, Queen of Hawaii, 1838-1917
DDC/LCC
  25 1 2018 2018
An account of the creation of the world according to Hawaiian tradition
LCC
  11 3 1897 1897
He pule hoolaa alii : he kumulipo no Ka-I-imamao, a ia Alapai Wahine
LCC
  4 1 1889 1889
Ke alanui kīkeʻekeʻe o Maui : na wai hoʻi ka ʻole o ke akamai, he alanui i maʻa i ka hele ʻia e oʻu mau mākua by Oliveira, Katrina-Ann R. Kapāʻanaokalāokeola Nākoa
LCC
  3 2 2006 2006
The Kumulipo mind : a global heritage : in the Polynesian creation myth by Johnson, Rubellite Kawena
LCC
  2 1 2000 2000
Kumulipo wā ʻakahi
LCC
  2 1 2020 2020
Kumulipo wā ʻalua
LCC
  2 1 2021 2021
Cosmogonic genealogies of Hawaii by Barrère, Dorothy Benton
LCC
  2 1 1961 1961
Ke kumulipo : he moolelo Hawaii : Buke 1
LCC
  2 1 1902 1902
Kumulipo, Hawaiian hymn of creation visual perspectives by Joseph Feher : an interpretive exhibit
LCC
  2 1 1988 1988
The Kumulipo and other Polynesian accounts of creation : a selected bibliography by Kaisman, Dee
LCC
  1 1 1978 1978
Kumulipo wā ʻalua
LCC
  1 1 2011 2011
Kumulipo wā ʻakahi
LCC
  1 1 2011 2011
Kumulipo wā ʻakolu
LCC
  1 1 2011 2011
A guide to understanding the Kumulipo, an ancient Polynesian chant of creation
LCC
  1 1 1991 1991
Displaying 1 to 20 of 20
.