Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Villages--Social life and customs
Displaying 176 to 199 of 199
Title & Author Format Holdings Editions From To
Early pioneer village
DDC
  2 2 1997 2006
Akçalıuşaklılar ve yaşantıları by Akçalı, Atalay
LCC
  1 1 2004 2004
Laporan penelitian adat istiadat tentang gotong royong dalam masyarakat desa di daerah Jawa Tengah
LCC
  1 1 1980 1980
Gundê Berçî : ji layê (cografya, aborî, kiltorî, siyasî w ramyarî) ve by Nihêlî, Selman
LCC
  1 1 2015 2015
Gondê Şêlazî ji layê (cugrafî, dîrokî, aborî, civakî, ramyarî) ve by Şêlazî, Cemîl Miḧemmed, 1970-
LCC
  1 1 2012 2012
Water buffalo days : growing up in Vietnam by Huynh, Quang Nhuong
DDC
  1 1 2005 2005
Adım adım Ankara by Erdoğan, Abdülkerim
LCC
  1 1 2008 2008
Social integration of businessmen in varied size communities by Photiadis, John D.
LCC
  1 1 1967 1967
Giẽ Hạ, làng địa chí by Lưu, Trang, 1931-
LCC
  1 1 2015 2015
Văn hóa làng khu vực đồng bằng Nghệ An qua các thời kỳ by Đào, Khang
LCC
  1 1 2018 2018
Théo le couleuvro : chronique d'un village by Gaye, Daniel, 1954-
LCC
  1 1 2000 2000
Dračí pazúr by P., J.
LCC
  1 1 1923 1923
Làng Phú Xá by Nguyễn, Quốc Thiện
LCC
  1 1 2006 2006
Min ḥikāyāt Tiktāna by Ḥaddād, Idrīs Fuḍayl, 1938-
LCC
  1 1 2021 2021
Bazı Ankara köyleri üzerine bir araştırma by Berkes, Niyazi
LCC
  1 1 1942 1942
al-Hāshimīyah wa-qarīyah bi-lā suqūf : dirāsah ijtimāʻīyah iqtiṣādīyah thaqāfiyah lil-rūwād al-awāʼil alladhīna asasū baldah al-Hāshimīyah by Ziyūdī, Maḥmūd, 1945-
LCC
  1 1 2020 2020
Thông tin Bách Cốc = : Hyakkokusha tsūshin
LCC
  1 1 2006 2006
Làng Việt ở Bắc Bộ : truyền thống và biến đổi : sách chuyên khảo by Bùi, Xuân Đính
LCC
  1 1 2020 2020
The Burrawang herald : a newsletter for the community of Burrawang & surrounding areas
DDC
  1 1 2002 2002
Kur̄edawê w Kur̄edawêyyekan : nimûneyek le jiyanî gundnişînî Şarbajêr̄ by Meḧmûd, Meḧmûd Miḧemed
LCC
  1 1 2017 2017
The lads of Littly Clayton, or, Stories of vollage boy life by Stead, Richard, 1948-
LCC
  1 1 1886 1886
Agnilīka by Sulabha, Hr̥shīkeśa, 1955-
DDC/LCC
  1 1 2019 2019
Village and small-town Jews in Germany : a typological study by Cahnman, Werner J. (Werner Jacob), 1902-1980
LCC
  1 1 1974 1974
Halk bilgisi bakımından köy by Cengiz, Mehmet Ali, 1928-
LCC
  1 1 1954 1954
Displaying 176 to 199 of 199
.