Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Soldiers' writings, Chinese
Displaying 1 to 25 of 140
Title & Author Format Holdings Editions From To
Writing war : soldiers record the Japanese Empire by Moore, Aaron William, 1977-
DDC/LCC
  1532 16 2013 2013
Zui tai ping by Zhu, Sujin, 1953-
DDC/LCC
  222 40 1986 2019
Pi wang dang bing by Zhang, Dunwei
DDC/LCC
  44 5 2000 2010
Jun ken xin qu by Xuyu
DDC/LCC
  42 4 1973 1973
Hong liu ji : gong nong bing shi xuan by Hong liu ji bian chuang zu, [Editor]
DDC/LCC
  38 2 1975 1975
Jun lü ren sheng xiao shuo by Zhu, Xiangqian, 1954-
DDC/LCC
  36 5 1999 1999
Da di fei cai hong : Tie dao bing shi xuan by Jie fang jun tie dao bing zheng zhi bu
DDC/LCC
  36 7 1973 1973
Xiao bing shang zhen : duan pian xiao shuo ji
DDC/LCC
  35 3 1975 1975
Lao zhan shi shi wen ji by Lao zhanshi shi wenji bian wei hui
DDC/LCC
  33 6 1981 1981
Wo de xiong di jiao Shunliu by Zhu, Sujin, 1953-
DDC/LCC
  31 6 2009 2019
Bian fang ji yu
DDC/LCC
  30 5 1957 1975
Xin ling di yong tan by Zhu, Xiangqian, 1954-
LCC
  29 3 1993 1993
Ta pian qing shan : Bao gao wen xue ji by China.
LCC
  28 6 1972 1972
Dian ji jun lü zuo jia = : Dianji junlu zuojia by Shi, Yilong
LCC
  28 3 2002 2002
Gong cheng bing zhi ge by China. Zhongguo ren min jie fang jun. Gong cheng bing. Zheng zhi bu. Xuan chuan bu
DDC/LCC
  27 6 1972 1972
Jun lü wen xue shi lun by Zhu, Xiangqian, 1954-
DDC/LCC
  26 3 1998 1998
Jiang shuai shi ci xuan by "Jiang shuai shi ci xuan" bian wei hui
LCC
  25 3 1987 1987
Lao hu tuan zai Yu xi : Pi Dingjun mou tuan kai pi kang Ri gen ju di ji shi by China.
LCC
  23 6 1979 1979
Re xue bing shan : jie fang Ali jie mi, Zhong Yin bian jie zheng duan, dang dai xu bian qi wen by Wang, Xianjin, 1956-
DDC/LCC
  22 7 1993 1993
Wei lan se, cao lü se by Liu, Shanxing
LCC
  21 3 1991 1991
Jun shi wen xue de xin lang chao by Wen, Li
DDC/LCC
  20 4 1986 1986
Chong feng zai qian by China(People's Republic of China, 1949- ).
LCC
  20 2 1972 1972
Feng ge yu mei li : Lu Wenhua wen xue lun ping xuan by Lu, Wenhu
DDC/LCC
  19 5 1989 1989
Te xing yu mei li = : Texing yu meili by Wang, Binggen, 1951-
DDC/LCC
  19 4 1986 1986
Xu shi de shan bian : xin shi ji jun lü xiao shuo de xie zuo lun li by Fu, Yichen, 1983 August-
DDC/LCC
  18 2 2013 2013
Displaying 1 to 25 of 140
.