Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Political science--Public opinion
Displaying 26 to 42 of 42
Title & Author Format Holdings Editions From To
Maryland policy choices: 2005 : public opinion and policy choices
LCC
  1 1 2005 2005
Maryland policy choices: 2006 : public opinion and policy choices
LCC
  1 1 2006 2006
Maryland policy choices: 2008 : public opinion and policy choices
LCC
  1 1 2008 2008
Yoron to seron : Nihon-teki min'i no keifugaku by Satō, Takumi, 1960-
LCC
  24 4 2008 2008
Social Scapegoat : taking back the web one troll at a time
DDC
  3 1 2009 2009
Gang da min yan jin ri fa fang Xianggang shi min dui ge di zheng fu ji ren min de guan gan
DDC
  1 1 2012 2012
Great expectations : government, entitlement and an angry nation by Tingle, Laura
DDC/LCC
  177 11 2012 2019
Fifth report : a proposal to refine the rules and procedures of the Legislative Assembly of Saskatchewan by Saskatchewan. Legislative Assembly. Standing Committee on House Services
LCC
  3 2 2013 2013
Fourth report by Saskatchewan. Legislative Assembly. Standing Committee on House Services
LCC
  2 1 2013 2013
Phonlawat nayōbāi sāthārana čhāk rat, ʻēkkachon, sū prachāchon : pramūan phonngān thāng wichākān khō̜ng by Phatcharī Sirōrot
LCC
  4 1 2013 2013
Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết Dịnh các vấn đế quan trọng của đất nước của quốc hội : (sách chuyên khảo)
LCC
  3 2 2013 2013
Latin American political culture : public opinion and democracy by Booth, John A., 1946-
DDC/LCC
  92 9 2014 2015
Sesang ŭl pakkunŭn chŏngch'i p'yŏngnon by Ko, Sŏng-guk
LCC
  1 1 2015 2015
Doktryna Polaków : klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym by Rau, Zbigniew
DDC/LCC
  7 5 2018 2018
Empowering citizens, engaging the public by Eisfeld, Rainer
LCC
  1 1 2019 2019
Empowering citizens, engaging the public : political science for the 21st century by Eisfeld, Rainer
DDC/LCC
  246 15 2019 2019
Netizens report
DDC/LCC
  1 1 2021 2021
Displaying 26 to 42 of 42
.