Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Polish philology--Study and teaching
Displaying 1 to 25 of 66
Title & Author Format Holdings Editions From To
Postscriptum polonistyczne
LCC
  239 10 1992 2008
Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego
LCC
  169 14 1977 2009
Polonistyka by Ministerstwo Oswiaty
LCC
  66 17 1948 1948
Polsko-czeskie związki językowe by Orłoś, Teresa Zofia
DDC/LCC
  43 8 1980 1980
Wiedza o literaturze i edukacja : księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995 by Zjazd Polonistów (1995 ; Warszawa)
LCC
  41 7 1996 1996
Dydaktyka literatury polskiej i języka polskiego by Kowalikowa, Jadwiga
LCC
  31 3 1982 1982
Problematyka nauczania języka i literatury polskiej by Inglot, Mieczysław [Redactor]
LCC
  31 7 1977 1979
Dydaktyka literatury polskiej i jȩzyka polskiego by Kowalikowa, Jadwiga
DDC/LCC
  28 4 1985 1985
Metodyka konkretu : o wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów by Kwiatkowska-Ratajczak, Maria
LCC
  27 8 2002 2002
Z metodyki literatury i języka polskiego
LCC
  25 4 1991 1991
Polonia, Italia e culture slave : aspetti comparati tra storia e contemporaneita : atti del Convegno dei polonisti italiani in memoria di Bronisław Biliński, Accademia polacca di Roma, 11-12 dicembre 1996 by Convegno dei polonisti italiani in memoria di Bronisław Biliński (1996 : Accademia polacca di Roma)
DDC/LCC
  25 8 1997 1997
Wartościowanie a edukacja polonistyczna by Janus-Sitarz, Anna
LCC
  21 5 2008 2008
Polonistyka bez granic by Kongres Polonistyki Zagranicznej (4th : 2008 : Kraków, Poland)
LCC
  20 2 2010 2011
Twórczość dydaktyczna nauczycieli polonistów by Stasienko, Teresa
LCC
  20 3 1982 1982
Muzea literackie w nauczaniu języka polskiego by Półturzycka, Maria
LCC
  20 5 1978 1978
Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej by Mikoś, Michael J.
LCC
  19 4 2012 2012
Z problemów kształcenia literackiego w Polsce międzywojennej by Mackowicz, Anna
LCC
  18 4 1984 1984
Die Geschichte der Polonistik an der Universität Wien von den Anfängen bis zur Gegenwart by Weisswasser, Katharina, 1974-
DDC/LCC
  17 4 2007 2007
Dydaktyka dydaktyki literatury i języka polskiego : z zagadnień teorii i praktyki : materiały konferencji poświęconej programowi, treściom i metodom kształcenia dydaktycznego studentów polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2-3 kwietnia 1976 r by Jagoda, Zenon [Adapter]
LCC
  16 4 1979 1979
Zabawy pożyteczne prozą : z przyjacielstwa Andrzejowi K. Guzkowi uczynione i Jemuż dedykowane by Bem-Wiśniewska, Ewa
LCC
  16 4 2010 2010
Wychowanie literackie by Starzec, Helena
LCC
  16 3 1980 1980
Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś
LCC
  15 4 2009 2009
Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku
LCC
  15 5 2005 2005
Retoryka szkolna : polskie tradycje i doświadczenia dziewiętnastowieczne by Zaniewska, Teresa
LCC
  14 4 1991 1991
Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury : księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik
LCC
  14 4 2010 2010
Displaying 1 to 25 of 66
.