Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Pastoral poetry, Polish
Displaying 1 to 21 of 21
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sielanki i pozostałe wiersze polskie by Szymonowicz, Szymon, 1558-1629
LCC
  75 17 1964 2000
Staropolska poezja ideałów ziemiańskich : próba przekroju by Karpiński, Adam
LCC
  63 10 1983 1983
Sławianie, my lubim sielanki -- by Witkowska, Alina
LCC
  60 9 1972 1972
Sielanka polska XVII wieku : Szymon Simonides, Bartłomiej Zimorowic, Jan Gawiński by Szymonowicz, Szymon, 1558-1629
LCC
  55 15 1922 1922
Pastorałki polskie by Harasymowicz, Jerzy, 1933-1999
DDC/LCC
  55 14 1966 1980
Sielanka staropolska, jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju by Krzewińska, Anna
LCC
  54 8 1979 1979
Sielanki Józefa Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów by Zimorowic, Bartłomiej, 1597-1677
LCC
  41 6 1857 1857
Polnische und litauische Idyllen aus der Zeit von 1747 bis 1825 : Polnisch-Deutsch / Litauisch-Deutsch : Texte und Übersetzungen
DDC/LCC
  32 4 2011 2011
Idylla polska : antologia by Jarosińska, Izabela [Editor; Other]
DDC/LCC
  31 7 1995 1995
Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności by Zaleski, Marek
DDC/LCC
  31 4 2007 2007
Sielanki (1663) by Zimorowic, Bartłomiej, 1597-1677
DDC/LCC
  29 15 1857 1923
Sielanki polskie z różnych pisarzów zebrane by Dołęga-Mostowicz, Tadeusz
LCC
  19 3 1805 1805
Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych by Walińska, Marzena
DDC/LCC
  19 4 2001 2003
Sielanki z Gajem zielonym by Gawiński, Jan, approximately 1622-approximately 1684
DDC/LCC
  19 5 2007 2007
Słowa na miedzy przysiadły : antologia poetów wsi
LCC
  8 3 2012 2012
Sielanki polskie z rożnych autorów zebrane, a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelników po raz trzeci przedrukowane y poprawione, kopertychami ozdobione
LCC
  7 2 1778 1778
Przydrożni świadkowie historii : kapliczki, figury, krzyże : Olkusz, Bukowno, Bolesław, Krzykawa, Sławków i okolice by Liszka, József
LCC
  7 4 1992 1993
Sielanki polskie z różnych autorow zebrane, a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelnikow po trzeci raz przedrukowane y poprawione
LCC
  6 4 1778 1990
Sielanki polskie z róznych autorow zebrane : a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelnikow po trzeci raz przedrukowane y poprawione. Koperstychami ozdobione
LCC
  6 5 1778 1978
Iesus, Maria, Ioseph trisagii et trismegisti salutis humanae Protopatroni, natali Dei Hominis MDCXL hymnis XXVII celebrati = : Jezus, Maria, Józef po trzykroć święci i po trzykroć wielcy, pierwsi Patroni zbawienia ludzkiego, w roku od narodzenia Boga-Człowieka 1640 w XXVII hymnach uczczeni by Zimorowic, Bartłomiej, 1597-1677
LCC
  4 2 2013 2013
Wiosna by Rybiński, Jan, approximately 1565-approximately 1621
LCC
  3 3 2006 2006
Displaying 1 to 21 of 21
.