Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Panjabis (South Asian people)--Social life and customs
Displaying 1 to 25 of 39
Title & Author Format Holdings Editions From To
Punjabi kinship and marriage by Hershman, Paul, 1950-1976
DDC/LCC
  220 10 1981 1981
The making of Little Punjab in Canada by Verma, Archana B., 1959-
DDC/LCC
  192 9 2002 2002
Dhol : drummers, identities, and modern Punjab by Schreffler, Gibb
DDC/LCC
  186 5 2021 2021
Punjabiyat : the cultural heritage and ethos of the people of Punjab by Khurana, Jasbir Singh
DDC/LCC
  34 2 2013 2013
Pañjābī bāta cīta by Philaurī, Sharadhā Rāma, 1837-1881
DDC/LCC
  24 8 1884 2013
Best of luck = : Baisṭ āph lak
DDC/LCC
  19 5 2010 2013
Murder unveiled
DDC/LCC
  18 6 2005 2008
Bhāwaloka : Pañjābī lokadhārā te sabhiācāra dā bhāwawicāra by Khahirā, Bhupindara Siṅgha
LCC
  14 2 1981 1981
Pañjābī sabhiācāra dī ārasī : some te paramparā by Mādapurī, Sukhadewa, 1935-
DDC/LCC
  14 3 2006 2010
Rural punjabi social organization and marriage timing strategies in Pakistan by Fricke, Thomas E. (Thomas Earl), 1954-
DDC/LCC
  11 3 1985 1987
Pañjābī sabhiācāra by Bābā Farīda Sāhita Sammelana
LCC
  11 2 1986 1986
Jīwana te sāhita by Guradiāla Siṅgha, 1933-2016
DDC/LCC
  11 3 2004 2005
Alopa ho rahe rasama-riwāja by Kahila, Harakesha Siṅgha
DDC/LCC
  10 1 2012 2012
The slim Punjabi : [food, traditions, love-stories] by Harmeet
DDC/LCC
  10 1 2013 2013
Pañjābī sabhiācāra bāre by Joshī, Jīta Siṅgha
DDC/LCC
  10 5 1985 2006
Punjabi women living in eastern Canada : a study exploring how parental attitudes influence intergenerational cultural preservation and ethnic identity formation by Sodhi, Pavna, 1972-
LCC
  9 4 2002 2003
Jee aayan nu
DDC
  8 5 2002 2008
Pañjābī sabhiācāra de nakasha, nuhāra te nishānīāṃ by Surindara Atai Siṅgha
DDC/LCC
  7 1 2020 2020
Pañjābī jana jīwana : loka raṅga by Nūra, Jagīra Siṅgha
LCC
  6 1 2006 2006
Ji Āāyān nū
DDC/LCC
  5 1 1999 1999
Pañjābī sāka-sakīrīāṃ te rahu-rītāṃ by Sarahinda, Paramajīta Kaura, 1950-
LCC
  5 1 2011 2011
Kujha āma, kujha k̲h̲āsa by Sailānī, Ajīta
DDC/LCC
  5 1 2007 2007
Aithe othe by Surindara Atai Siṅgha
DDC/LCC
  4 1 2012 2012
Kosīāṃ kiranāṃ dī loa by Bhullara, Santokha
DDC
  4 1 2017 2017
Pañjābī sabhiācāra shabadāwalī kosha by Kazāka, Kirapāla
LCC
  4 1 2011 2011
Displaying 1 to 25 of 39
.